Keuzestage Astma en allergie Ernstig Astma

Aanvang: 
20-07-2017
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

AIOS kunnen in de laatste fase van hun opleiding met behulp van differentiatiestages hun aandachtsgebied verdiepen. In het OOR Oost Nederland is het complete aanbod van differentiatiestages beschikbaar. Er is een laagdrempelige samenwerking tussen de drie opleidingsziekenhuizen waarbij we binnen sommige stages nadrukkelijk complementair aan elkaar zijn. Kijk ook op het aanbod van het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem en het RadboudUUMCin Nijmegen! Een opleiding tot longarts in de regio Nijmegen-Arnhem biedt alle aspecten van dit prachtige vak.

Doel van de stage ernstig astma:

 • Het verkrijgen van inzicht in de verschillende fenotypes astma
 • Het verkrijgen van inzicht in factoren en comorbiditeit die van invloed zijn op de stabiliteit van astma
 • Het structureel analyseren van de patient met moeilijk behandelbaar astma en het op juiste wijze behandelen van comorbiditeit
 • Het op juiste wijze stellen van de diagnose ernstig astma
 • Het kiezen van de juiste behandeling van de patient met ernstig astma

Stagebegeleiders: Dr. A. van Veen en dr. J. Hölters

Hoe ga ik leren?

De aios leert aan de hand van het opstellen van een astma profiel van de patient, de moeilijk behandelbare astma patiënt te onderscheiden van de ernstig astma patient.

 • Co- morbiditeit wordt op adequate wijze behandeld

 • Het astma wordt gefenotypeerd, zodat na stellen van de diagnose ernstig astma, de juiste behandeling kan worden gekozen.

 • De aios is op de hoogte van de NVALT richtlijn diagnostiek en behandeling van ernstig astma (NVALT 2013).

 • De aios is bij aanvang van de stage in staat tot het op juiste wijze stellen van de diagnose astma en op de hoogte van de uitvoering van het bijbehorende longfunctieonderzoek

 • De aios ziet op het astma spreekuur patiënten met slecht gecontroleerd astma die verwezen zijn door collega’s, zet een gestructureerde analyse in en stelt het behandelplan bij.

 • De aios ziet op het astma spreekuur patiënten die behandeld worden met mepolizumab of omalizumab

 • Patiënten worden voor en nabesproken met de supervisoren

 • De aios kiest in overleg met de supervisor een aanvullende behandeling voor ernstig astma

 • De aios registreert de gegevens van patiënten die mepolizumab gebruiken in de Excel sheet op de M schijf en die van de omalizumab patiënten in het NVALT registratie systeem

 • De aios woont het MDO astma en allergie bij met de KNO arts en de kinderlongarts en bereid de te bespreken longpatiënten voor.

 • Aan het eind van de stage is de aios in staat zelfstandig het astma spreekuur te draaien

 • Indicatiestelling en uitvoering van immunotherapie

Indien gewenst:
De aios is welkom het spreekuur bij te wonen van de KNO arts met interesse in rhinologie (dr vd Borne)
De aios is welkom het spreekuur bij te wonen van de allergoloog (dr Janssen, Velp)

Sollicitatie en contact

Belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met Dr. J.P. Janssen, opleider longziekten a.i. CWZ, j.janssen@cwz.nl, 024-3658728, secr 024-3658755.

Info over het CWZ is te vinden op www.cwz.nl en www.cwz.nl/patient/specialismen/longziekten
Info over het Radboudumc is te vinden op www.umcn.nl en www.umcn.nl/longziekten
Info over het Rijnstate is te vinden op www.rijnstate.nl en www.rijnstate.nl/web/Longgeneeskunde-1.htm

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Het CWZ biedt onderdak aan veel jonge mensen in opleiding. Zij studeren voor arts (zie medische opleidingen), verpleegkundige of een ander beroep in de zorg (zie beroepsopleidingen). Ook doen veel studenten werkervaring op in andere beroepen. Zoals op facilitair of administratief gebied (zie stages).   

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen

tel.: 024 365 76 57
website: http://www.werkenbijcwz.nl/leren-bij-cwz/