Differentiatiestage Urogynaecologie/bekkenbodem Urogynaecologie

Aanvang: 
02-10-2017
Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

 

De AIOS kan in 12 maanden groeien naar een Gynaecoloog met Urogynaecologie als Aandachtsgebied kwalificatie, zie NVOG/WOG criteria http://www.nvog-documenten.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&richtlijn_id=883

Unieke elementen

Het CWZ is een regionaal centrumziekenhuis voor diagnostiek & behandeling van bekkenbodem en urologische problematiek.

 De vakgroep gynaecologie bestaat uit 9 gynaecologen. Voor de opleiding AIOS en co-assistenten zijn wij verbonden aan het Radboudumc in Nijmegen.

We werken met 2 CWZ gynaecologen (samen 1.6 fte), 2 urologen (met aandachtsgebied functionele urologie), 2 MDL artsen, 2 chirurgen (minimaal invasief en aandacht gastro intestinaal, 2 bekkenfysiotherapeuten, continentieverpleegkundigen en een seksuologe.

Participatie in diverse wetenschappelijke projecten. Ook meekijken/stage bij alle bovengenoemde collegae mogelijk tijdens de differentiatieperiode. 

Hoe ga ik leren?

Korte informatie stage

Het CWZ betreft een regionaal centrumziekenhuis voor diagnostiek en behandeling van alle bekkenbodem en incontinentie problemen. De AIOS werkt in nauwe samenwerking met de 2 aanwezige CWZ gynaecologen, Jackie Stoutjesdijk en Karin Bos. (Zie voor aantallen bijgevoegd document).

Het weekrooster betreft (voornamelijk)

  • poli
  • Wekelijks op maandag hele dag OK.
  • Dinsdagochtend gezamenlijk spreekuur met de uroloog en bekkenfysiotherapeut.

Tweewekelijks is er lokale onderwijsmiddag op de dinsdagmiddag. 5 keer per jaar is er op dinsdag van half 1 tot half 2 bekkenbodem werkgroep met vertegenwoordiging van alle bovengenoemde disciplines. Hierin casuïstiek en een voordracht bekkenbodem gerelateerd.

De werkgroep bekkenbodem van de NVOG is zeer actief en houdt twee keer per jaar vergadering met minisymposium. Een lidmaatschap van deze werkgroep is gewenst.

Jaarlijks zijn er de IUGA, EUGA en ICS. Zeer gewenst om minimaal 1 congres hiervan te bezoeken.

Van de profileerder wordt verwacht om deel te nemen aan de avond-nacht diensten en weekenddiensten ter consolidatie van de obstetrische vaardigheden als ook supervisie taken overdag. Wel is de dienstfrequentie voor de profileerder lager dan van de andere AIOS en ANIOS. De sfeer in het CWZ kenmerkt zich door openheid, veiligheid, laagdrempeligheid en gezelligheid. 

Beginvereiste

BasisBOEG en cursus Urogyn (ingeschreven of afgerond).

Show-and-tell

Beginvereiste

BasisBOEG

Te raadplegen alumni

2016 Marjolein de Vries (mayodevries@hotmail.com)

2017 Roosmarie de Bie (R.deBie@cwz.nl)

Sollicitatie en contact

Sollicitatie & contact
-  Eisen: 5e of 6e -jaars AIOS gynaecologie met affiniteit voor urogynaecologie


Procedure

Brief met c.v. ter attentie van dr. M.P.M.L. Snijders, opleider, secretariaat.gynaecologie@cwz.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

j.kok2@cwz.nl

tel: 024-3658750

 

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Het CWZ biedt onderdak aan veel jonge mensen in opleiding. Zij studeren voor arts (zie medische opleidingen), verpleegkundige of een ander beroep in de zorg (zie beroepsopleidingen). Ook doen veel studenten werkervaring op in andere beroepen. Zoals op facilitair of administratief gebied (zie stages).   

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen

tel.: 024 365 76 57
website: http://www.werkenbijcwz.nl/leren-bij-cwz/