Differentiatiestage Oncologie Chirurgische oncologie

Aanvang: 
06-06-2017
Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Als chirurg oncoloog word er veel van je gevraagd. Naast goede chirurgische vaardigheden zal je straks ook in staat moeten zijn om goed te kunnen samenwerken, duidelijk te communiceren en creatief te denken en te opereren. Het is belangrijk om de richtlijnen te kennen, maar je zult ook regelmatig samen met je patiënt gemotiveerd moeten kunnen afwijken van die richtlijn. Bij de chirurgische oncologie in het CWZ is er naast de investering voor het verbeteren van je chirurgische vaardigheden ook aandacht voor deze andere randvoorwaarden. We vinden het leuk om onze ervaring te delen met toekomstige collega’s en heten je bij voorbaat van harte welkom!

Speerpunten binnen de oncologie in het CWZ zijn:
1. Een one-stop-shop mammapolikliniek met veel aandacht voor oncoplastische mammachirurgie
2. Colorectaal centrum  en een integrale gastro-intestinale oncologie (GIO) poli
3. Het Slokdarm Centrum Oost Nederland (SCON); centrum voor oesophagus chirurgie
4. Longchirurgie, waaronder de VATS (Video Assisted Thoracic Surgery) en RATS (Robot Assisted Thoracic Surgery) techniek
5. Ruim aanbod in (bij)schildklier en parotispathologie
6. Behandeling van melanomen

In onderling overleg delen we de stage zo in dat de verschillende deelgebieden aan bod komen. Onder de hoede van het Oncologisch Centrum CWZ (OCC), functioneren verschillende oncologische zorgketens, allen patiëntgericht ingericht.

Mamma: Binnen het multidisciplinair opgezette mammateam functioneert de mammapoli als uithangbord. In samenwerking met de mammacare-verpleegkundigen en verpleegkundig specialist zien de vier chirurg-oncologen meer dan 300 nieuwe mammacarcinoom patiënten per jaar bij ruim 1200 nieuwe aanmeldingen. Eens per week is er een intensief MDO. De nadruk ligt op maatwerk in de behandeling, met top zorg als neo-adjuvante therapie, MRI geleide biopten, directe reconstructies, oncoplastische reconstructies, jodium zaad-lokalisatie en een gemeenschappelijk polidag met de plastisch chirurg.

Colorectaal: Binnen het multidisciplinair GIO team functioneert de GIO poli. Met optimale logistieke ondersteuning door drie GIO verpleegkundigen zien de vier gedifferentieerde chirurgen zo’n 250 nieuwe colorectale carcinomen per jaar. Maatwerk is richting gevend bij de therapiekeuze.  ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) – protocollen op een gespecialiseerde afdeling en minimaal invasieve chirurgie (laparoscopisch en robotgeassisteerd) zijn in het CWZ leidende principes in de geïndividualiseerde zorg.

Oesophagus: Samen met het RUMC is het SCON ingesteld. Vanuit de ruime regio worden patiënten verwezen voor bespreking in het wekelijks MDO. Alle patiënten krijgen neo adjuvante radiotherapie en chemotherapie. Jaarlijks verrichten drie gedifferentieerde slokdarm chirurgen een 60-tal resecties, zo veel mogelijk scopisch.

Pancreascarcinoom: In verband met regionale afspraken worden patiënten met een pancreascarcinoom verwezen naar het regionaal centrum  PACON (Pancreas Centrum Oost Nederland), dit is een samenwerking tussen het Rijnstate Arnhem en het RUMC.

Lever: Alle patiënten die voor een resectie in aanmerking komen worden naar het RUMC verwezen.

Longen: Er worden 60-80 anatomische resecties voor niet-kleincellig longcarcinoom verricht, waarbij vooral lobectomien of een enkele keer een pneumonectomie wordt uitgevoerd. De VATS lobectomie techniek is inmiddels standaard geworden en sinds 2016 wordt ook de robot-geassisteerde techniek (RATS) uitgevoerd bij iedereen die daarvoor in aanmerking komt.

Hoofd-hals chirurgie: De schildklierchirurgie wordt door drie chirurg oncologen verricht, de expertise ten aanzien van bijschildklierchirurgie is bij twee van deze chirurg oncologen geconcentreerd. Standaard wordt gebruik gemaakt van de NIM-neurostimulor en de LigaSure. Tevens worden elk jaar zo’n 20 oppervlakkige parotidectomieën verricht.

Melanomen: Binnen een samenwerking met de dermatologen worden een nog steeds toenemend aantal nieuwe melanoompatiënten gezien. Een sentinel node procedure is standaard bij alle melanomen met een Breslow dikte van meer dan 1,0 mm en alle klierdissecties worden zo nodig in het CWZ verricht.

In de differentiatiestage chirurgische oncologie is het mogelijk om naar eigen keuze specifieke aandacht te besteden aan bepaalde patiënten groepen, waarbij rekening kan worden gehouden bij de inzet op de polikliniek en de operatieprogramma’s.  Met de klemtoon op de chirurgische oncologie, zullen ook algemeen chirurgische ingrepen deel uitmaken van het palet. De samenstelling van de inhoud van de volledige stage wordt in overleg gedaan. Wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd zodat dit kan leiden tot een voordracht en/of publicatie. De chirurgen van het CWZ nodigen je van harte uit om te solliciteren voor deze differentiatiestage!

Sollicitatie en contact

Sollicitaties kunt u schriftelijk richten aan F. Polat, opleider Heelkunde, f.polat@cwz.nl
Informatie betreffend de chirurgische oncologie kunt u verkrijgen bij: LJA Strobbe, ljastrobbe@cwz.nl
Contact via secretariaat Chirurgie:
Tel.:024 3658720
Mail: a.verbeek@cwz.nl

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Het CWZ biedt onderdak aan veel jonge mensen in opleiding. Zij studeren voor arts (zie medische opleidingen), verpleegkundige of een ander beroep in de zorg (zie beroepsopleidingen). Ook doen veel studenten werkervaring op in andere beroepen. Zoals op facilitair of administratief gebied (zie stages).   

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen

tel.: 024 365 76 57
website: http://www.werkenbijcwz.nl/leren-bij-cwz/