Differentiatiestage Oncologie Gynaecologische oncologie Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Aanvang: 
26-09-2017
Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De AIOS kan in 12 maanden groeien naar een Gynaecoloog met Oncologie als Aandachtsgebied kwalificatie (zie NVOG/WOG criteria http://nvog-documenten.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&richtlijn_id=768

Unieke elementen

Het CWZ is een regionaal Centrumziekenhuis voor diagnostiek & behandeling van ovariumcarcinoom en hoogrisico endometriumcarcinoom (Tripartite centrum Radboud/Alysis/CWZ).

De vakgroep gynaecologie bestaat uit 9 gynaecologen. Voor de opleiding van AIOS en co-assistenten zijn wij verbonden aan het Radboudumc in Nijmegen (zie ons bijgevoegde jaarverslag)PDF iconJaarverslag 2015.pdf.

We werken met 2 CWZ GOA’s  en 2 oncologie verpleegkundigen. Tevens zijn er 2 Radboudumc gynaecoloog-oncologen werkzaam (0,3 fte).

Er vindt actieve participatie plaats in diverse wetenschappelijke projecten.

Hoe ga ik leren?

Het CWZ is een STZ ziekenhuis waar 9 gynaecologen werken, die allemaal hun eigen aandachtsgebied en zijn allen nog werkzaam in de obstetrie. Van de profileerder wordt verwacht om deel te nemen aan de avond-nacht en weekenddiensten ter consolidatie van de obstetrische vaardigheden als ook supervisie taken overdag. Wel is de dienstfrequentie voor de profileerder lager dan van de andere AIOS en ANIOS. De sfeer in het CWZ kenmerkt zich door openheid, veiligheid, laagdrempeligheid en gezelligheid.

Het CWZ betreft een regionaal centrumziekenhuis voor diagnostiek en behandeling van ovarium en hoogrisico endometriumcarcinoom .PDF icononco tabel.pdf

De aios werkt in nauwe samenwerking met de 2 aanwezige CWZ-GOA’s (Inge Ebisch & Marc Snijders) en de 2  Radboud GO’s (Maaike van Ham & Hanny Pijnenborg).

Er worden gezamenlijke intakes van nieuwe gynaecologische-oncologie patiënten ingepland.

Het weekrooster betreft (voornamelijk)

  • oncogyn-poli op maandag en dinsdag
  • colpo/vulvoscopie spreekuren gedurende de hele week
  • (P)OK
  • Wekelijks op maandagmiddag gezamenlijk spreekuur met 1 van de GO’s.
  • Wekelijks voorzitter Regionale tumorwerkgroep/MDO op dinsdag van 11-13u.
  • Woensdag OK (vooral debulking/stadiëring en TLH’s). 
  • Grote visite gynaecologische ok’s op maandag  en donderdag ochtenden.

Tweewekelijks is er lokale onderwijsmiddag, minimaal 3 x per jaar regionale tumorwerkgroep/ketenoverleg, 2x per jaar verplichte WOG vergadering, diverse researchbijeenkomsten en eenmaal per jaar internationaal congres ESGO/IGCS (kosten worden vergoed). 

Beginvereiste

BasisBOEG, WOG oncologie cursus verplicht.

Show-and-tell

Te raadplegen alumni

Inge Ebisch (i.ebisch@cwz.nl)
Jan-Willem van de Brink (j.w.vandenbrink@hotmail.com)
Janneke Hoogstad (j.hoogstad@cwz.nl)
Caroline Kruidenberg (C.Kruijdenberg@cwz.nl)

Samenwerkende instellingen

Radboudumc

Sollicitatie en contact

Eisen: 5e of 6e -jaars AIOS gynaecologie met affiniteit voor gynaecologische oncologie.

Procedure: brief met c.v. t.a.v. opleider dr.  M.P.M.L. Snijders, gynaecoloog,  secretariaat.gynaecologie@cwz.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

J.kok2@cwz.nl

tel: 024-3658750

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Het CWZ biedt onderdak aan veel jonge mensen in opleiding. Zij studeren voor arts (zie medische opleidingen), verpleegkundige of een ander beroep in de zorg (zie beroepsopleidingen). Ook doen veel studenten werkervaring op in andere beroepen. Zoals op facilitair of administratief gebied (zie stages).   

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen

tel.: 024 365 76 57
website: http://www.werkenbijcwz.nl/leren-bij-cwz/