Differentiatiestage Obstetrie Obstetrie

Aanvang: 
02-10-2017
Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De AIOS kan in 6-12 maanden groeien naar een gynaecoloog met aandachtgebied verloskunde.

Zie voor aantallen verloskunde bijgevoegd document.

PDF iconcijfers verloskunde.pdf

Unieke elementen

De differentiatiestage obstetrie is een brede verloskunde stage in een groot perifeer opleidingsziekenhuis met rond de 1600 bevallingen per jaar met 1 dag per week PND-stage in het Radboudumc.

Tevens vindt participatie in diverse wetenschappelijke projecten/consortium studies plaats.

Er is de mogelijkheid tot participatie in de werkgroepen van het verloskundig samenwerkingsverband regio Nijmegen “Samen”.

Hoe ga ik leren?

De AIOS werkt in nauw samen met drie gynaecologen met aandachtsgebied verloskunde (Daniela Schippers, Chantal van Bijsterveldt, Barbara Nolens).

Het weekrooster bestaat voornamelijk uit:

  • poli medium en high-risk zwangeren. 
  • supervisie verloskamers
  • grote visite opgenomen zwangeren (2x per week).

Voorbeelden van zwangeren op de high risk poli zijn die met IUGR (dopplers), MCDA gemelli (dopplers), DM type1, overige pre-existente ziekte (o.a. cardiaal), kwetsbare zwangeren.

Tijdens de Prenatale diagnostiek-dag in het Radboudumc draait de AIOS mee met GUO type 1 en 2 spreekuur en participeert in het wekelijkse regionale PND overleg.

Verder zal de AIOS participeren is:

  • Wekelijks gezamenlijke intake van nieuwe patiënten in de eerste lijn (samen met 1e lijns praktijken en Radboudumc).
  • Diabetes overleg met internisten.
  • Pop- poli overleg met psychiatrie, psychologie, maatschappelijk werk en kindergeneeskunde.
  • Wekelijks perinatologie overleg
  • Versie spreekuur
  • Preconceptioneel spreekuur
  • Desgewenst: SEO spreekuur onder supervisie echoscopiste.

Onderwijs:

Tweewekelijks is er lokale onderwijsmiddag op dinsdag voor en door A(N)IOS, gynaecologen en co-assistenten. Hierin worden regelmatig verloskundige onderwerpen besproken en worden ook de nieuwe medium/high risk zwangeren besproken. 

Eens per 4 weken is er skills en drills onderwijs voor A(NIOS), gynaecologen, verloskundigen en verpleegkundigen.

Van de proflieerder wordt verwacht om deel te nemen aan de avond-nacht en weekenddiensten ter consolidatie van de obstetrische vaardigheden als ook supervisie taken overdag. Wel is de dienstfrequentie voor de profileerder lager dan van de andere AIOS en ANIOS. De sfeer in het CWZ kenmerkt zich door openheid, veiligheid, laagdrempeligheid en gezelligheid.

Show-and-tell

Beginvereiste

BasisBOEG

Te raadplegen alumni

Barbara Nolens (b.nolens@cwz.nl)
Marleen van Vugt (marleen_van_vugt@hotmail.com)
Marjolein de Vries (mayodevries@hotmail.com)

Sollicitatie en contact

Eisen:5e en 6e jaar AIOS gynaecologie met affiniteit voor obstetrie.

Procedure: brief met cv ter attentie van M.Snijders, opleider, secretariaat.gynaecologie@cwz.nl

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met:

j.kok2@cwz.nl

tel: 024-3658750

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Het CWZ biedt onderdak aan veel jonge mensen in opleiding. Zij studeren voor arts (zie medische opleidingen), verpleegkundige of een ander beroep in de zorg (zie beroepsopleidingen). Ook doen veel studenten werkervaring op in andere beroepen. Zoals op facilitair of administratief gebied (zie stages).   

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen

tel.: 024 365 76 57
website: http://www.werkenbijcwz.nl/leren-bij-cwz/