Differentiatiestage Endoscopie/minimaal invasieve chirurgie Minimaal invasieve chirurgie

Aanvang: 
02-10-2017
Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Je kunt in 12 maanden groeien naar een gynaecoloog met benigne gynaecologie /micro-invasieve microchirurgie als aandachtsgebied. 

Unieke elementen

We hebben de beschikking over 2 hele dagen klinische OK ruimte (endosuites met alle daarbij behorende faciliteiten) en 2 dagdelen per week op het poliklinische dag-behandelcentrum.

Op de klinische OK vinden ingrepen plaats als TLH, LASH met morcelleren in een zak, adnexextirpatie, cystectomie ovarium, saneren milde endometriose, verwijderen Essures, laparoscopische en laparotomische myoomenucleatie maar ook nog vaginale uterusextirpatie als abdominale uterusextirpatie. Ook hysteroscopische niche-resectie als hysteroscopische adhesiolyse wordt op de klinische OK verricht. 
PDF iconEndoscopie.pdf

Op het dag-behandelcentrum vinden plaats: diagnostische en therapeutische hysteroscopie, (poliepen myoomresectie o.a. middels shaver-techniek) en Novasures (met als zonder procedurele sedatie)

Om de 1e en 2e jaars AIOS BasisBoeg ook operatieve vaardigheden bij te brengen, hanteren wij  “oudste-jongste” stage. Hier kan de profileerder samen met de jongerejaars ingrepen doen als ook de jongere jaars begeleiden en opleiden.

MIC wordt eveneens op hoog niveau door collega-chirurgen en urologen in het CWZ verricht waarbij regelmatig de Da Vinci robot wordt gebruikt. Een “kijkje in andermans keuken” is dan ook zeker aan te raden binnen de MIC stage. 

 

Hoe ga ik leren?

Het CWZ is een STZ ziekenhuis waar 9 gynaecologen werken.  De 9 gynaecologen hebben allemaal hun eigen aandachtsgebied en zijn allen nog werkzaam in de obstetrie. PDF iconJaarverslag 2015.pdf

Van de profileerder wordt verwacht om deel te nemen aan de avond-nacht en weekenddiensten ter consolidatie van de obstetrische vaardigheden als ook supervisie taken overdag. Wel is de dienstfrequentie voor de profileerder lager dan van de andere AIOS en ANIOS. De sfeer in het CWZ kenmerkt zich door openheid, veiligheid, laagdrempeligheid en gezelligheid.

Het weekrooster betreft (voornamelijk):

  •  poli 
  •  OK 
  •  behandelcentrum 
  •  Grote visite gynaecologische ok's op maandag en donderdag ochtenden.
  •  verloskamers.

Tweewekelijks is er lokale onderwijsmiddag op de dinsdagmiddag. 

De WGE (werkgroep gynaecologische endoscopie) van de NVOG is zeer actief en houdt twee keer per jaar vergadering met minisymposium. Lidmaatschap van deze werkgroep is verreist. Jaarlijks zijn er vele congressen en nascholingen op het gebied van de MIC waarbij het zeer op prijs gesteld wordt als de profileerder meegaat op (buitenlands) congres (kosten worden vergoed).

De benigne gynaecologische zorg in het CWZ wordt in hoofdzaak geleverd door Jan de Kruif en Cathelijne van Heteren. Jan de Kruif is stagebegeleider en met hem bespreek je je wensen, je POP en je voortgang. Door het aanbod aan ingrepen in het CWZ is er plaats voor 2 MIC profileerders tegelijkertijd.

Show-and-tell

Beginvereiste

BasisBOEG

Te raadplegen alumni

Roosmarie de Bie (r.deBie@cwz.nl)

Caroline Kruijdenberg (C.Kruijdenberg@cwz.nl)

Josien Terwisscha van Scheltinga (josient@yahoo@.com)

Inge Ebisch (i.ebisch@cwz.nl)

Sollicitatie en contact

Eisen: 5e of 6e jaars aios gynaecologie met affiniteit voor minimaal invasieve chirurgie

Procedure: brief met c.v. ter attentie van opleider dr.  M.P.M.L. Snijders of drs. J.H. de Kruif

secretariaat.gynaecologie@cwz.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

j.kok2@cwz.nl

tel: 024-3658750

 

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Het CWZ biedt onderdak aan veel jonge mensen in opleiding. Zij studeren voor arts (zie medische opleidingen), verpleegkundige of een ander beroep in de zorg (zie beroepsopleidingen). Ook doen veel studenten werkervaring op in andere beroepen. Zoals op facilitair of administratief gebied (zie stages).   

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen

tel.: 024 365 76 57
website: http://www.werkenbijcwz.nl/leren-bij-cwz/