Differentiatiestage Kinderdiabetes: Diabetes mellitus

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het KDCN is een samenwerkingsverband tussen de afdeling kinderendocrinologie van het Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen (UMCN) en de afdeling kindergeneeskunde van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen. Dit unieke samenwerkingsverband vormt de basis voor goede patiëntenzorg, onderzoek en opleiding in de kinderdiabeteszorg. De module KDCN is te combineren met één andere module binnen het CWZ of het UMCN, nl:


module algemene kindergeneeskunde (CWZ)
module kinderlongziekten (CWZ)
module kinderendocrinologie (UMCN)

Hoe is de zorg binnen het KDCN georganiseerd ?
Alle moderne diagnostische en therapeutische mogelijkheden staan ons ter beschikking, zoals point of care HbA1c meting, insulinepomptherapie (ruime ervaring met subcutane pomptherapie, maar ook intraveneuze en intraperitoneale pomptherapie), inhalatie insuline en Continue Glucose Monitoring (CGM, sensor). De web-based behandeling wordt aangeboden via ‘het Suikerplein’.
Wekelijks hebben wij 4 à 5 poliklinische multidisciplinaire spreekuren, waarin in ieder geval de kinderarts-endocrinoloog (KA-E) en de kinderdiabetesverpleegkundige (kDVK) deelnemen. Daarnaast participeren diëtiste en kinderpsycholoog regelmatig in de spreekuren en zijn er groepsconsulten. Er is een groeiende samenwerking met de internist-diabetologen in zowel het CWZ als het UMCN.
Poliklinische zorg bestaat uit poliklinische spreekuren, telefonische spreekuren en het beantwoorden van vragen en het interpreteren van glucosecurves via de email. De klinische zorg vindt plaats op de kinderafdeling van het CWZ. Op deze afdeling is ruime ervaring bij verpleging en artsen met de opvang van kinderen met een diabetische keto-acidose, subcutane insuline pomptherapie en chronische ontregeling, met name bij jongeren met acceptatie en integratieproblematiek.

Wie is mijn begeleider gedurende de stage ?
Uiteraard zul je begeleid worden door alle kinderartsen uit ons team. Afhankelijk van de gekozen gekoppelde module, zul je een vaste kinderarts-endocrinoloog als aanspreekpunt toegewezen krijgen vanuit het UMCN of CWZ.

V.l.n.r. Ciska Westerlaken (CWZ), Paul Voorhoeve (CWZ), Kees Noordam (UMCN) en Janielle van Alfen (UMCN).

Binnen het team zijn verder werkzaam:
Marie-Louise van Kruijssen, kinderdiabetesverpleegkundige
Margot Maijvis, kinderdiabetesverpleegkundige
Saskia Mangel, kinderdiabetesverpleegkundige
Cathelijne van de Sande, kinderdiabetesverpleegkundige
Gerbrig Hospes, diëtiste
Yvonne Artz, diëtiste
Nicole Boerboom, kinderpsycholoog
Marley Steeghs, kinderpsycholoog
Thecla Janssen, doktersassistente
Ingeborg Vermeij, doktersassistente
Margriet van Egmond, manager
Anita Scholten, teamleider

D-RECT
Binnen het UMCN en ook binnen de afdeling Kindergeneeskunde wordt gebruik gemaakt van D-RECT. De vragenlijst, bestaande uit 50 stellingen, wordt door alle AIOS ingevuld. Zij dienen middels een aantal keuzemogelijkheden aan te geven hoe de stellingen overeenkomen met de ervaringen tijdens de opleiding. De uitkomsten van de D-RECT worden niet alleen binnen de opleidingscommissie Kindergeneeskunde besproken, maar ook binnen de centrale opleiding commissie.

EFFECT
Binnen de afdeling Kindergeneeskunde wordt ook gebruik gemaakt van EFFECT (Evaluation and feedback for effective clinical teaching). Dit is een programma dat door mevr. drs. L. Fluit, onderwijskundige UMCN,  is ontwikkeld en getoetst. Deze evaluatie bestaat uit 65 vragen die anoniem via de computer kunnen worden ingevuld. Alle supervisoren worden door minimaal 5 AIOS beoordeeld. De supervisor vult ook zelf een vragenlijst in. De uitkomst wordt door 2 assistenten en een onderwijskundige aan de supervisor teruggekoppeld. EFFECT is een normatief instrument.

Video Assisted Real Time Simulation (VARS)
Binnen het UMC St Radboud worden de AIOS kindergeneeskunde in de gelegenheid gesteld met geavanceerde apparatuur de opvang van het acuut zieke kind te trainen (VARS-trainingen). Dit gebeurt op iedere eerste maandag van de maand van 15.00-17.00 uur in groepjes van  4 tot 6 AIOS. Er wordt naar gestreefd iedere AIOS minimaal 3 maal per jaar in te delen voor dit onderwijs. Deelname aan dit onderwijs is semi-verplicht.

Daarnaast worden alle opleidings- en onderwijsmomenten regelmatig geëvalueerd. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan de structurele bespreking (EBM, klinische pathologie, radiologie en PA bespreking), weekendvisite en de ochtendoverdracht.

Samenwerkende instellingen

Radboudumc

Sollicitatie en contact

Er is plaats voor 1 AIOS tegelijkertijd, mede afhankelijk van de invulling van de andere modules. Als we meerdere aanmeldingen krijgen voor een bepaalde periode zullen we met jullie in overleg treden hoe dit op te lossen.

Info over het KDCN is te vinden op www.kdcn.nl
Info over het CWZ is te vinden op www.cwz.nl en www.cwz.nl/specialismen/kindergeneeskunde
Info over het UMCN is te vinden op www.umcn.nl en www.umcn.nl/kinderziekenhuis meer informatie kun je contact opnemen met één van ons:
-  Kees Noordam, c.noordam@cukz.umcn.nl
-  Paul Voorhoeve, p.voorhoeve@cwz.nl
-  Janielle van Alfen, j.vanalfen@cukz.umcn.nl
-  Ciska Westerlaken, c.westerlaken@cwz.nl
Telefoon KDCN: 024-3658736

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Het CWZ biedt onderdak aan veel jonge mensen in opleiding. Zij studeren voor arts (zie medische opleidingen), verpleegkundige of een ander beroep in de zorg (zie beroepsopleidingen). Ook doen veel studenten werkervaring op in andere beroepen. Zoals op facilitair of administratief gebied (zie stages).   

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen

tel.: 024 365 76 57
website: http://www.werkenbijcwz.nl/leren-bij-cwz/