Differentiatiestage Supervisiestage Algemene Kindergeneeskunde

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De vakgroep kindergeneeskunde van het CWZ is een grote groep kinderartsen werkzaam in een opleidingspraktijk waarbij een juiste verhouding tussen deelspecialismen en algemene pediatrie gestalte heeft gekregen.

De kinderartsen hebben de supervisie op de afdeling en op de polikliniek zo georganiseerd dat er tijdens de normale opleidingstijd veel kan worden geleerd en steeds meer zelfstandig mag worden gehandeld. Toch ervaren zogenaamd ”jonge klaren” de stap naar volledig zelfstandig werken als een grote stap.

We bieden de mogelijkheid om zelfstandig een afdeling te superviseren of polikliniek supervisie uit te voeren met daarnaast zelfstandig poli-patiënten te zien terwijl een ervaren kinderarts (tutor) dagelijks beschikbaar is voor overleg.

Voor de mogelijkheid van een combinatie van een polikliniekstage met (kinderdiabetologie of kinderpulmonologie): zie bij die profileringstages.

- module kinderlongziekten (CWZ)
- module kinderdiabetologie KDCN (CWZ)

Uiteraard zal je begeleid worden door alle kinderartsen uit ons team. Afhankelijk van de gekozen gekoppelde module, zal je een vaste kinderarts als aanspreekpunt toegewezen krijgen in CWZ.

Paul Voorhoeve, kinderarts-endocrinoloog
Ciska Westerlaken, kinderarts-endocrinoloog

Sollicitatie en contact

Er is plaats voor 1 AIOS tegelijkertijd, mede afhankelijk van de invulling van de andere modules. Als we meerdere aanmeldingen krijgen voor een bepaalde periode zullen we met jullie in overleg treden hoe dit op te lossen.

Info over het KDCN is te vinden op www.kdcn.nl
Info over het CWZ is te vinden op www.cwz.nl en www.cwz.nl/specialismen/kindergeneeskunde
Info over het UMCN is te vinden op www.umcn.nl en www.umcn.nl/kinderziekenhuis meer informatie kun je contact opnemen met één van ons:
-
- Paul Voorhoeve, p.voorhoeve@cwz.nl
 - Ciska Westerlaken, c.westerlaken@cwz.nl

Voor

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Het CWZ biedt onderdak aan veel jonge mensen in opleiding. Zij studeren voor arts (zie medische opleidingen), verpleegkundige of een ander beroep in de zorg (zie beroepsopleidingen). Ook doen veel studenten werkervaring op in andere beroepen. Zoals op facilitair of administratief gebied (zie stages).   

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen

tel.: 024 365 76 57
website: http://www.werkenbijcwz.nl/leren-bij-cwz/