terug

Keuzestage Neuromusculaire aandoeningen

Progressieve NMA en NDA

Duur
3 maanden
6 maanden
Wat gaat de aios leren?

Voor wie is de stage bedoeld?
Arts-assistenten in opleiding tot revalidatiearts bij voorkeur na stage poliklinische revalidatie Volwassenen, maar arts-assistenten in opleiding tot neuroloog of specialist ouderengeneeskunde kunnen ook profiteren van de kennis en expertise van het revalidatieteam.

Poliklinische Revalidatie Volwassenen – ALS team en NMA/NDA team

Het ALS team en het NMA team zijn onderdeel van de poliklinische volwassenrevalidatie (PRV) op de hoofdlocatie van Basalt Revalidatie aan de Vrederustlaan. Dit zijn twee gescheiden teams. In het ALS team worden alle ALS, PLS en snel progressieve PSMA patiënten behandeld (ongeveer 55 patiënten). In het NMA team worden alle overige neuromusculaire aandoeningen en neurodegeneratieve aandoeningen, waaronder MS behandeld (ongeveer 25 patiënten). Dit betekent dat er zeer veel expertise en kennis in de behandelteams aanwezig is.

Diagnosegroepen

Het ALS team en het NMA team zijn onderdeel van de poliklinische volwassenrevalidatie (PRV) op de hoofdlocatie van Sophia Revalidatie aan de Vrederustlaan. Dit zijn twee gescheiden teams. In het ALS team worden alle ALS, PLS en snel progressieve PSMA patiënten behandeld (ongeveer 55 patiënten). In het NMA team worden alle overige neuromusculaire aandoeningen en neurodegeneratieve aandoeningen, waaronder MS behandeld (ongeveer 25 patiënten). Dit betekent dat er zeer veel expertise en kennis in de behandelteams aanwezig is.

Diagnosegroepen

Neuromusculaire aandoeningen (NMA): ALS, PLS, PSMA en alle overige neuromusculaire aandoeningen

Neurodegeneratieve aandoeningen (NDA): MS

Complexe zitproblematiek bij bovenstaande doelgroepen.

Neurodegeneratieve aandoeningen (NDA): MS

Complexe zitproblematiek bij bovenstaande doelgroepen.

Hoe ga ik leren?

In eerste instantie worden nieuwe patiënten samen gezien met Sotice Pieters, revalidatiearts ALS team en Ferrie Harberts, revalidatiearts NMA/NDA team. Daarna ga je zelf nieuwe patiënten op de poli zien. Je gaat een deel van de ALS en NMA/NDA patiënten die in poliklinische revalidatiebehandeling zijn begeleiden. Je houdt spreekuur en ziet je eigen patiënten voor poliklinische controle. Een keer per 3 weken komt het ALS team bij elkaar tijdens de teamvergadering om de voortgang van patiënten in poliklinische revalidatiebehandeling te bespreken. Het NMA/NDA team komt wekelijks bij elkaar. Onder andere hulpvraag, kernprobleem en behandeldoelen worden in het team besproken om het revalidatieproces zo efficiënt en effectief mogelijk te maken. Nieuwe patiënten die op de poli gezien zijn en in behandeling komen, worden aan het team gepresenteerd. Naast het werk op de polikliniek is er voldoende tijd om met behandelaren mee te kijken tijdens de behandeling. Bovendien zie je patiënten die niet in staat zijn om naar de polikliniek te komen vanwege te lage belastbaarheid ter controle tijdens huisbezoeken. In eerste instantie onder begeleiding van de revalidatiearts en later zelfstandig.

In deze stage leer je een NMA/NDA patiënt te beoordelen en krijg je zicht op de snelheid van progressie van de diverse ziektebeelden. Je leert een prognose van de achteruitgang in het functioneren te maken, om vervolgens samen met de patiënt een behandelplan op te stellen. Daarnaast begeleidt je de patiënt en zijn naasten hoe hier mee om te gaan. Je werkt samen in een interdisciplinair team om de behandeldoelen te behalen.

Show-and-tell

STAGEDOELEN

Aan het begin van de stage worden tijdens het startgesprek met de supervisor en opleider de individuele stage doelen besproken. De doelen stel je voorafgaand aan je stage op, deze zijn afhankelijk van de opleiding, het opleidingsjaar en persoonlijke voorkeuren. De doelen worden halverwege de stage geëvalueerd en in het eindgesprek voor de laatste keer besproken.

De volgende doelen kunnen tijdens deze stage behaald worden:

Medisch handelen - Een revalidatiebehandelplan kunnen opstellen voor een NMA/NDA patiënt

Communicatie - Ervaring opdoen in gespreksvaardigheden in gesprekken met NMA/NDA patiënt en naasten, het houden van slecht nieuws gesprekken.

Samenwerking - Participatie in de teamvergadering, meekijken met teamleden tijdens behandeling.

Kennis en wetenschap - Kennis opdoen over de behandeling van NMA/NDA patiënt bij verschillende disciplines. Inzicht krijgen in de specifieke hulpvragen en aandachtsgebieden bij NMA/NDA patiënt en naasten, waaronder PEG plaatsing, longfunctie en CTB, levenseinde.

Maatschappelijk handelen - Inzicht hebben in de brede context waarin NMA/NDA patiënten behandeld worden en wat de specifieke meerwaarde is. Kennis opdoen over de wet-, regelgeving en sociale kaart, WMO, WLZ.

Organisatie - Een selectie van de patiënten valt onder de verantwoordelijkheid van de AIOS (met supervisie). De AIOS zit de vergaderingen voor over zijn/ haar patiënten.

Professionaliteit - Ervaring opdoen in het werken met NMA/NDA patiënt en naasten.

Extra aandachtspunten van de team: spirometrie, GBA en spasticiteit

De stage biedt ruime mogelijkheid voor individuele aanpassing van het programma.

Stage duur: 3-6 mndn, parttime is bespreekbaar.

Alle opleidingsonderdelen in deze instelling