terug

Keuzestage Oncologie

Verdiepingsstage Dermato-oncologie

Duur
3 maanden
Wat gaat de aios leren?

Verdiep je in de dermato-oncologie tijdens een uitdagende stage in het AVL en LUMC

Tijdens je verdiepingsstage Dermato-oncologie kun je je volledig focussen op het vergroten van jouw dermato-oncologische kennis. In een periode van 3 maanden doe je veel ervaring op met alle aspecten van het werkveld. De helft van deze stage vindt daarvoor plaats in het AVL, de andere helft in het LUMC.

Wat kun je verwachten?
De afdeling Dermatologie in het AVL richt zich met name op patiënten met huidkanker, complexe tumortypen en uiteenlopende dermatologische complicaties van de diverse kankerbehandelingen. Tijdens je stage op onze afdeling maak je deel uit van het dagelijks spreekuur. Diagnostiek en therapie bij complexe casussen en zeldzame cutane maligniteiten staat hierin centraal. In het LUMC verdiep je je in cutane lymfomen, huidkanker bij transplantatiepatiënten en (erfelijke) melanomen. Met deze combinatie die je waardevolle ervaring opdoen met complexe dermato-oncologische casussen.

In het kort

- Een gecombineerde stage in het AVL en LUMC. Hier houd je eigen spreekuren en participeer wekelijks in MDO’s.

- De mogelijkheid ruime kennis op te doen met het diagnosticeren en behandelen van cutane bijwerkingen van kankerbehandelingen.

- De mogelijkheid om te participeren in de spreekuren voor de confocale microscoop, T-VEC en PLC spreekuren met 3D total body fotografie met sequential dermoscopie.  

- De mogelijkheid om te participeren in het vismodegib-spreekuur.

Waarom het AVL?
Je kiest voor het AVL als je meer wilt leren over dermato-oncologie. Wij zijn een toonaangevend expertisecentrum voor o.a. immunotherapie en cutaan plaveiselcelcarcinoom. Daarnaast is het AVL één van de referentiecentra voor Merkelcelcarcinomen in Nederland. Dit maakt ons hét oncologisch onderwijsinstituut op het gebied van dermato-oncologie. We bieden kwalitatieve, praktijkgerichte vervolgstudies en stages met oog op de toekomst. Dit doen we op basis van de laatste bewezen inzichten en met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Hoe ga ik leren?

Wij bieden deze stage aan als onderdeel van de keuzestage dermato-oncologie, in samenwerking met het LUMC. In de dagelijkse praktijk word je begeleid door de stage-opleider van het AVL en krijg je supervisie en begeleiding van alle leden van de opleidingsgroep in het AVL.

Aan de slag
In het AVL vinden we het belangrijk dat je echt aan de slag gaat. Tijdens de stage houd je daarom je eigen spreekuren en participeer je wekelijks in MDO’s. Wekelijks zijn er meerdere overleggen om heen te gaan, onder andere voor hoofd-hals patiënten en melanoom/SCC/ Merkelcel-patiënten.

Specifieke leerdoelen zijn het verkrijgen van kennis, ervaring en inzicht bij:

  • Diagnostiek en surveillance bij verschillende patiëntengroepen met hoog risico op melanoom. Hiertoe hebben wij sinds 2022 als eerste in Nederland een Vectra 360WB imaging system voor 3D total body fotografie.

  • Toepassing van nieuwe diagnostiek (zoals reflectance confocal microscopy) en therapie (zoals T-VEC) bij melanoom.

  • Management van dermatologische bijwerkingen van o.a. immunotherapie en targeted therapie.

  • Behandeling van patiënten met complexe basaalcelcarcinomen met hegdehog inhibitors.

In het LUMC richt je je daarnaast voornamelijk op:
- Clinicopathologische correlatie bij classificatie van de verschillende typen cutane lymfomen.

- Tumorspectrum en behandeling van (pre)maligniteiten bij orgaantransplantatie patiënten.

- Mohs-chirurgie, radiotherapie en vismodegib in de behandeling van complex basaalcelcarcinoom.

Ruimte voor eigen invulling
Tijdens je stage krijg je ook de ruimte om te participeren in onderwijs. Maandelijks organiseren we een onderwijsmoment voor de gehele vakgroep. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om deel te nemen aan spreekuren voor de confocale microscoop en T-VEC. Indien gewenst is het ook mogelijk om mee te kijken op de OK of mee te lopen met de oncoloog.

Wetenschappelijk onderzoek
Tijdens de verdiepingsstage is onderzoek een manier om verdieping te bereiken. Daarom werk je mee aan het lopende onderzoek op de afdeling en heb je de mogelijkheid een eigen interessegebied uit te werken en daarin ook te participeren in onderzoek of case-reports en artikelen te schrijven.

Show-and-tell

Over de afdeling
In het AVL maakt de afdeling Dermatologie onderdeel uit van het Huid- en Melanoomcentrum. Hier werken wij samen met de oncologisch chirurgen en medisch oncologen aan de beste zorg voor patiënten. We zien voornamelijk patiënten met huidkanker, maar focussen ons ook op patiënten met diverse tumortypen en uiteenlopende dermatologische complicaties van de diverse kankerbehandelingen. Hierbij richten we ons specifiek op targeted therapy en immunotherapie.

Samenwerkende instellingen
Leids Universitair Medisch Centrum LUMC
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling