Volwassenpsychiatrie Medische Psychiatrische Unit VUmc (Consultatieve psychiatrie - Ziekenhuispsychiatrie)

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

U behandelt op de MPU patienten met een zeer grote variatie aan psychiatrische stoornissen en somatische problemen in steeds wisselende combinaties. Elke patient vormt hierdoor een nieuwe uitdaging op diagnostisch en therapeutisch gebied. U werkt dagelijks samen met collega's van diverse somatische specialismen, paramedici en een team van dubbel geschoolde verpleegkundigen. U besteedt bij iedere patient aandacht aan het sociale systeem en het  ziekenhuissysteem van de patient.   Er zijn verschillende mogelijkheden om de stages van de ziekienhuispsychiatrie in het VUmc (Medisch Psychiatrische Unit, Psychiatrische Consultatieve Dienst, polikliniek ziekenhuispsychiatrie, en neuropsychiatrie) te combineren. 
Neem voor meer informatie contact op met de stageopleider mw. A. Boenink.

Sollicitatie en contact

Startdatum
In overleg

Sollicitatieprocedure
U kunt uw sollicitatie richten aan:

VU medisch centrum
Afdeling Ziekenhuispsychiatrie 
T.a.v. Mw. dr. A.D.Boenink
zh7D 169
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam 


Contactgegevens
A.D.Boenink
T (020) 4440196 
AD.Boenink@vumc.nl 

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Binnen VUmc School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook de Master Oncology, Master Cardiovascular Research en de post-initiële masteropleiding Epidemiologie. Kijk voor meer informatie op onze website.

Amsterdam UMC locatie VUmc en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden 25 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

tel.: 020 44 44 444
website: http://www.vumc.nl/onderwijs/