Volwassenpsychiatrie Genderdysforie adolescenten en volwassenen

Duur: 
6 maanden
9 maanden

Wat gaat de aios leren?

Binnen het VU Medisch Centrum is multidisciplinaire transgenderzorg al jaren een speerpunt. Het Kennis en Zorgcentrum voor Genderdysforie (KZvG) is een nationaal en internationaal bekend en aangezien centrum waar genderzorg geboden wordt voor zowel kinderen, adolescenten als volwassenen. De laatste jaren is er sprake van een flinke stijging van het aantal aanmeldingen, met in 2014 een aantal van ongeveer 200 kinderen en adolescenten en 400 volwassenen. Kinderen krijgen alleen een diagnostisch traject en advies, adolescenten kunnen in aanmerking komen voor behandeling met puberteitsremmers gevolgd door cross-seks hormonen, volwassenen krijgen na een uitgebreid diagnostisch voortraject een geslachtsaanpassende behandeling middels hormonen en operaties. De medische trajecten duren vaak enkele jaren, zodat er gemiddeld 2000 transgenders in zorg zijn bij het centrum.

Door het opdoen van ervaring in de zorg voor genderdysfore adolescenten en volwassenen krijgt u unieke kennis en expertise van de genderzorg waar de komende jaren in de GGZ toenemend behoefte aan zal zijn.

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Binnen VUmc School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook de Master Oncology, Master Cardiovascular Research en de post-initiële masteropleiding Epidemiologie. Kijk voor meer informatie op onze website.

Amsterdam UMC locatie VUmc en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden 25 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

tel.: 020 44 44 444
website: http://www.vumc.nl/onderwijs/