Volwassenpsychiatrie Polikliniek Psychiatrie VUmc (Consultatieve psychiatrie - Ziekenhuispsychiatrie)

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

U diagnosticeert en behandelt patienten uit 2 doelgroepen. Dat betreft patienten met somatisch - psychiatrische comorbiditeit en patienten met onbegrepen lichamelijke klachten. De polikliniek psychiatrie van VUmc vervult op dit gebied een bovenregionale functie. U werkt samen met somatisch-medisch specialisten.
Tijdens de stage is er in 20% van de werktijd gelegenheid tot het verrichten van klinische psychiatrische consulten.

 

Zie het HOOP rapport hoofdstuk 4 (blz. 29-36) en hoofdstuk 5 (blz 37-50) Zie de link van de vistitatiecommissie psychiatrie.

Sollicitatie en contact

Startdatum
In overleg

Sollicitatieprocedure
U kunt uw sollicitatierichten aan:

VU medisch centrum
Afdeling Ziekenhuispsychiatrie 
T.a.v. Mw. dr. A.D.Boenink
zh7D 169
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam 

Contactgegevens
A.D. Boenink
T (020) 4440196 
AD.Boenink@vumc.nl

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Binnen VUmc School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook de Master Oncology, Master Cardiovascular Research en de post-initiële masteropleiding Epidemiologie. Kijk voor meer informatie op onze website.

Amsterdam UMC locatie VUmc en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden 25 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

tel.: 020 44 44 444
website: http://www.vumc.nl/onderwijs/