Volwassenpsychiatrie Neuropsychiatrie VUmc (Consultatieve psychiatrie - Ziekenhuispsychiatrie)

Duur: 
9 maanden

Wat gaat de aios leren?

Poliklinische diagnostiek en behandeling op het snijvlak van neurologie en neuropsychiatrie.
Mogelijkheid tot deelname aan onderzoeksactiviteiten.

Zie het HOOP rapport hoofdstuk 4 (blz. 29-36) en hoofdstuk 5 (blz 37-50) Zie de link van de vistitatiecommissie psychiatrie.

Sollicitatie en contact

Startdatum
In overleg

Sollicitatieprocedure
U kunt uw sollicitatie richten aan:

VU medisch centrum
Afdeling Ziekenhuispsychiatrie
T.a.v. mw. dr O.A. van den Heuvel, psychiater
De Boelelaan 1118
1081 HV Amsterdam

Contactgegevens
dr. O.A. van den Heuvel
T (020) 4440196

oa.vandenheuvel@vumc.nl

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Binnen VUmc School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook de Master Oncology, Master Cardiovascular Research en de post-initiële masteropleiding Epidemiologie. Kijk voor meer informatie op onze website.

Amsterdam UMC locatie VUmc en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden 25 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

tel.: 020 44 44 444
website: http://www.vumc.nl/onderwijs/