Ouderenpsychiatrie Somatische gezondheidszorg bij ouderen Ouderenpsychiatrie - Somatische stage Interne ouderengeneeskunde

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De stage wordt gelopen bij het Centrum voor Ouderengeneeskunde Amsterdam (COGA) van het VUmc. Dit is een regionaal en supraregionaal verwijscentrum voor integraal onderzoek bij geriatrische patiënten, waarbij de multidisciplinaire samenwerking tussen geriatrie en neurologie van de VU, en ouderenpsychiatrie van de GGZ inGeest centraal staat.
In het centrum worden op jaarbasis 500 nieuwe patiënten uit Amsterdam en omstreken gezien. Uniek is de dagscreening tijdens welke de patient op 1 dag alle onderzoeken ondergaat, inclusief cognitieve testen, beeldvormend onderzoek en consultatie door de neuroloog en de psychiater.

Tijdens de stage leer je het internistisch-geriatrisch onderzoek en het interpreteren van aanvullend onderzoek, zoals hersenscans en specifiek somatisch vervolgonderzoek. 

Het aandachtsgebied Interne Ouderengeneeskunde is het onderdeel van de Interne Geneeskunde dat zich bezig houdt met de etiologie, preventie, diagnostiek en behandeling van complexe problematiek bij oudere patiënten. 
De meeste patiënten worden gezien in de vorm van een dagscreening (COGA), waarbij diverse onderzoeken op 1 dag kunnen plaatsvinden. In het COGA vindt een multidisciplinair overleg  plaats  waarbij consulenten neurologie en psychiatrie aanschuiven en zo nodig consultatie leveren. Daarnaast is er een polikliniek, voor minder complexe nieuwe patiënten of vervolgcontacten.
Tevens wordt geriatrische consultatie gegeven aan het Alzheimer Centrum van de VU, en in een verzorgingshuis en een verpleeghuis in de regio.
Het is mogelijk de stage in deeltijd te doen, met een minimum aanstelling van 80%.

Sollicitatie en contact

Aanvangmogelijkheden: 1 april of 1 oktober, evt andere aanvangsmogelijkheden in overleg.
Aanvangseisen voor de stage: afgeronde basisopleiding psychiatrie.
Contact:
Mw dr. C.M. Sonnenberg, psychiater, plaatsvervangend opleider Ouderenpsychiatrie, tel: 020-7885565
Prof. dr. M.L. Stek, psychiater, opleider Ouderenpsychiatrie
Tel: 020-7885666
email: c.sonnenberg@ggzingeest.nl

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Binnen VUmc School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook de Master Oncology, Master Cardiovascular Research en de post-initiële masteropleiding Epidemiologie. Kijk voor meer informatie op onze website.

Amsterdam UMC locatie VUmc en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden 25 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

tel.: 020 44 44 444
website: http://www.vumc.nl/onderwijs/