Differentiatiestage Voortplantingsgeneeskunde Voortplantingsgeneeskunde

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het betreft een samenwerkingsverband tussen de twee Amsterdamse Academische Centra. De AIOS neemt zowel in de topreferente zorg van het VUmc alsook  van het AMC deel, waardoor een sterk en gevarieerd differentiatiejaar ontstaat.
Binnen de stage wordt zowel de standaard zorg (OFO en conventionele ART) aangeboden alsook de sterk gespecialiseerde technieken die uniek zijn voor dit samenwerkingsverband. Het wetenschappelijk programma is in beide centra zeer sterk ontwikkeld en is een goed startpunt voor een AIOS die een carrière in de Voortplantingsgeneeskunde beoogd!
De informatie op dit deel van de opleidingsetalage betreft alléén het half jaar VUmc. Voor het half jaar AMC zie opleidingsetalage deel AMC.

De vervolgopleiding Verloskunde & Gynaecologie in het VUmc is georganiseerd met een 7-tal ziekenhuizen in de regio:
- MCA, Alkmaar
- OLVG, Amsterdam
- SLAZ, Amsterdam
- Flevoziekenhuis, Almere
- Spaarne ziekenhuis, Hoofddorp
- Kennemer Gasthuis, Haarlem
- Diakonessenhuis, Utrecht
- (intentioneel) Zaans Medisch Centrum, Zaandam

Cursorisch onderwijs wordt gegeven in samenwerking met het AMC dat voor de opleiding samenwerkt met dezelfde perifiere clusterpartners.
Binnen het VUmc kent de vakgroep (afdeling) V&G drie pijlers t.w. gynaecolgoie/oncologie, de voortplantingsgeneeskunde en de verloskunde

Kwaliteitsbeleid
D-RECT operationeel, 1x per jaar
SetQ operationeel, 1x per jaar
“Idealoog’-gesprekken 1x per jaar, met name over secundaire arbeidsvoorwaarden
Jaarverslag, zie bijlage
Refereeravonden, gezamenlijk met AMC 4x per jaar
Multidisciplinair overleg, zie boven
Wetenschappelijk onderzoek, zie jaarverslag 2008-2009

Sollicitatie en contact

Aanvangmogelijkheden stage, aantal plekken
Aanvang in overleg, 2 plekken per jaar, parallel startend 1 in VUmc en 1 in AMC. Na zes maanden wisseling.

Eisen aan de sollicitant
Opleidingsjaar 5 of 6

Procedure
Wij nodigen alle AIOS van harte uit, juist ook degene die niet in het AMC/VUMC cluster worden opgeleid, voor een meewerkdag op beide locaties. Sollicitatiebrief, CV en opleidingsgegevens inclusief portfolio,waarna uitnodiging gesprek.

Contactgegevens 
Peter Hompes, Voortplantingsgeneeskunde VUMC, p.hompes@vumc.nl
Fulco van der Veen, hoofd Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde AMC. F.vanderveen@amc.nl

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Binnen VUmc School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook de Master Oncology, Master Cardiovascular Research en de post-initiële masteropleiding Epidemiologie. Kijk voor meer informatie op onze website.

Amsterdam UMC locatie VUmc en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden 25 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

tel.: 020 44 44 444
website: http://www.vumc.nl/onderwijs/