Differentiatiestage Vaatchirurgie Vaatchirurgie

Duur: 
24 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De sectie vaatchirurgie in VUmc biedt vaatchirurgische zorg in de volle breedte waarbij steeds gestreefd wordt naar de minst invasieve behandelmethode in de volgorde: medicamenteus, endovasculair, laparoscopisch, open chirurgisch of een combinatie van deze technieken. 
Thans, sinds 2009, telt de vaatchirurgische groep vijf fulltime vaatchirurgen
De speerpunten van de vaatchirurgische zorg zijn, het aorta-aneurysma, de carotisstenose, perifeer obstructief vaatlijden en hyperhidrosis
Daarnaast gaat er speciale interesse uit naar mesenteriale ischemie, glomustumoren, niertransplantatie en toegangschirurgie voor hemodialyse. 

De sectie vaatchirurgie van het VUmc is een tertiar verwijscentrum voor open en endovasculaire behandelingen van de thoracale en abdominale aorta. Daarnaast vervult zij samen met de afdeling Neurologie een belangrijke regiofunctie voor patiënten met cerebrovasculaire ischemie.

De vakgroep vaatchirurgie opereert op 3 locaties: het VUmc, het Slotervaartziekenhuis en het Anthony van Leeuwenhoek Centrum waarbij in alle drie centra een volledige 24 x 7 vaatachterwacht verzorgd wordt.  

Sollicitatie en contact

Postadres:
VU medisch centrum
Afdeling Heelkunde
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
t.a.v. dr. Donald  L. van der Peet, opleider heelkunde

Contactadres:
Ilse Kruit, secretaresse chirurgen
Stafsecretariaat Heelkunde
ZH 7F005
Tel: 020-4444781/020-4444400
Fax: 020-4444512

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Binnen VUmc School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook de Master Oncology, Master Cardiovascular Research en de post-initiële masteropleiding Epidemiologie. Kijk voor meer informatie op onze website.

Amsterdam UMC locatie VUmc en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden 25 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

tel.: 020 44 44 444
website: http://www.vumc.nl/onderwijs/