Differentiatiestage Prenatale geneeskunde Prenatale Geneeskunde

Duur: 
6 maanden
9 maanden

Wat gaat de aios leren?

Biedt de mogelijkheid to profylering voor het subspecialisme perinatologie door participeren op afdeling met goede infrastructuur voor prenatale diagnostiek, counselling en begeleiding van zwangeren met foetus met aangeboren, verworven en of genetische aandoening. Mogelijkheid om onder zorgvuldige supervisie zelfstandig vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van counselling, begeleiden, echoscopisch onderzoek. Voor iedereen de substage klinische genetica! Optioneel, afhankelijk van voortraject en continuïteit/ duur stage in stage wordt eveneens de mogelijkheid geboden voor substage met invasieve diagnostiek.

Samenstelling van de vakgroep:
Algemeen Hoofd Prof. Dr.  H.A.M.  Brölmann
Hoofd Verloskunde : Prof. Dr. C.J.M. de Groot
Stafleden verloskunde: Bolte, Haak, Heins, van Hoorn, de Groot, de Vries, van Vugt.
Fellow: Bakker

Kwaliteitsbeleid
D-RECT operationeel, 1x per jaar,
SetQ operationeel, 1x per jaar,
‘idealoog’-gesprekken 1x per jaar, met name over secundaire arbeidsvoorwaarden
Jaarverslag, zie bijlage
Refereeravonden, gezamenlijk met AMC 4 keer per jaar
Multidisciplinair overleg, zie boven
Wetenschappelijk onderzoek, zie jaarverslag 2008-2009

Sollicitatie en contact

Sollicitatie & contact
- Aanvangmogelijkheden stage, aantal plekken

Parallel lopend aan start/wisseling van agio’s.
Twee personen per jaar
- Eisen aan sollicitant
Opleidingsjaar 5 of 6, bij voorkeur MOET cursus gehaald
- Procedure
Schriftelijk indienen van sollicitatiebrief, CV en opleidingsgegevens, inclusief portfolio
- Contactgegevens secretariaat (desgewenst opleider)
Prof. Dr. J.M.G. van Vugt,gynaecoloog-perinatoloog,
hoofd prenatale diagnostiek
Prof. Dr. C.J. de Groot, gynaecoloog-perinatoloog,
hoofd verloskunde
Prof. Dr. J.I.P. de Vries, gynaecoloog-perinatoloog,
Dr. A.C. Bolte, gynaecoloog-perinatoloog
Cj.degroot@vumc.nl, jip.devries@vumc.nl, ac.bolte@vumc.nl
0204443258
bereikbaarheid VUmc
de Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam

NS-station Amsterdam Zuid(WTC)
NS-station Amsterdam Centraal, tram 16 en 24

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Binnen VUmc School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook de Master Oncology, Master Cardiovascular Research en de post-initiële masteropleiding Epidemiologie. Kijk voor meer informatie op onze website.

Amsterdam UMC locatie VUmc en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden 25 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

tel.: 020 44 44 444
website: http://www.vumc.nl/onderwijs/