Differentiatiestage Perinatologie Perinatologie

Duur: 
6 maanden
9 maanden

Wat gaat de aios leren?

De kans om zich te profileren als perinatoloog. Er wordt namelijk de kans geboden om naast het uitvoeren van klinische en poliklinische zorg voor specifieke groepen van obstetrische high care patiënten eveneens de unieke substage Neonatale Intensive Care Unit en Intensive Care Volwassenen te doen.

Participatie in obstetrische high care (OHC) poliklinische en klinische activiteiten.

Op de polikliniek is dit gerealiseerd door
- poli hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap: voorbespreking van alle patiënten (zwangerschaps gerelateerde hypertensieve aandoeningen, autoimmuunziekten, trombofilie, cardiale aandoeningen, zwangeren, kraamvrouwen), aansluitend zelfstandig poli doen, parallel aan het superviserende staflid die eveneens poli doet met overeenkomstige populatie vrouwen. Vervolgens KPB van op video vastgelegd bezoek van zwangere.
- poli vroeggeboorte, gestructureerde polibezoeken volgens behandelingsplan.
- poli diabetes in de zwangerschap, multidisciplinaire poli met voorbespreking met diabetoloog en diabetes verpleegkundige
- poli prepregnancy counselling, voorafgaand aan de poli wordt het advies doorgenomen met betrokken gynaecoloog gespecialiseerd op dit gebied. Dit kan omdat aanvragen digitaal worden ingediend.

In de kliniek participatie aan
grote visite
begeleiding van opgenomen OHC patiënten op afdeling V&G en IC/ medium care,
supervisie verloskamers,
overdrachten.

Overdracht en onderwijsmomenten:
overdrachten,
wekelijkse poli en kliniekbespreking met de kinderartsen, en overige specialisten op uitnodiging.
wekelijkse prenatale bespreking met klinisch genetici, neonatologen, kinderneurologen en overige specialisten op uitnodiging.
2 weken neonatologie meelopen met de zaalarts neonatologie, grote visite en waar mogelijk ingezet worden.
6 weken IC stage. Voorafgaand verplichte literatuur om te bestuderen. Participeren als zaalarts onder intensieve supervisie. In deze 6 weken geen dienstblok of vakantie.

Twee dagdelen onderzoek: deelname aan lopend onderzoek of zelf onderzoek initiërend, publicatie op gebied van obstetrische high care, o.a. hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap, vroeggeboorte, diabetus mellitus.
Een dagdeel administratie
Management
Bijwonen van de stafbespreking verloskunde

Samenstelling van de vakgroep:
Algemeen Hoofd:      Prof. Dr. H.A.M. Brölmann
Hoofd Verloskunde : Prof. Dr. C.J.M de Groot
Stafleden verloskunde: Bolte,Haak, Heins, van Hoorn, de Groot, de Vries, van Vugt.
Fellow: Bakker

Kwaliteitsbeleid
D-RECT operationeel, 1x per jaar,
SetQ operationeel, 1x per jaar,
‘idealoog’-gesprekken 1x per jaar, met name over secundaire arbeidsvoorwaarden
Jaarverslag, zie bijlage
Refereeravonden, gezamenlijk met AMC 4 keer per jaar
Multidisciplinair overleg, zie boven
Wetenschappelijk onderzoek, zie jaarverslag 2008-2009

Sollicitatie en contact

Sollicitatie & contact
Aanvangmogelijkheden stage, aantal plekken

Parallel lopend aan start/wisseling van agio’s.
Twee personen per jaar

Eisen aan sollicitant
Opleidingsjaar 5 of 6, bij voorkeur in bezit van MOET certificaat, anders alsnog de MOET cursus.
Procedure
Schriftelijk indienen van sollicitatiebrief, CV en opleidingsgegevens, inclusief portfolio

Contactgegevens secretariaat (desgewenst opleider)
Prof. Dr. C.J.M. de Groot, gynaecoloog-perinatoloog,
Prof. Dr. J.I.P. de Vries, gynaecoloog-perinatoloog,
Dr. A.C. Bolte, gynaecoloog-perinatoloog
Cj.degroot@vumc.nl, jip.devries@vumc.nl, ac.bolte@vumc.nl
0204443258

bereikbaarheid VUmc
de Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam

NS-station Amsterdam Zuid(WTC)
NS-station Amsterdam Centraal, tram 16 en 24

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Binnen VUmc School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook de Master Oncology, Master Cardiovascular Research en de post-initiële masteropleiding Epidemiologie. Kijk voor meer informatie op onze website.

Amsterdam UMC locatie VUmc en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden 25 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

tel.: 020 44 44 444
website: http://www.vumc.nl/onderwijs/