Differentiatiestage Oncogenetica Oncogenetica

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze opleidingsetalage is geschikt voor twee doelgroepen: AIOS in opleiding tot klinisch geneticus en AIOS in opleiding tot een ander specialisme. Voor de AIOS klinische genetica ligt het accent op die onderwerpen, waarvoor speciaal in het VUmc expertise is opgebouwd. Dit betreft zowel kliniek als onderzoek. Voor de tweede groep is een algemeen programma met als doel het verwerven van meer inzicht in de oncogenetica. Voor beide opleidingsetalages is de duur gesteld op 3 maanden. Van alle aanvragen voor erfelijkheidsonderzoek en -advies betreft 35-40% oncogenetica. Klinische genetica en zeker ook het onderdeel oncogenetica wordt uitgeoefend in multidisciplinair verband. Voor de oncogenetica zijn dat in principe alle oncologische specialismen. Er is daarbij een nieuwe ontwikkeling gaande, waarin genetische onderzoek niet alleen van belang is voor risicobepaling en besluitvorming over preventieve maatregelen, maar meer en meer ook van belang is voor besluitvorming over behandeling. Deze ontwikkeling versterkt de noodzaak tot multidisciplinaire samenwerking. Onderzoek naar zeldzame erfelijke tumoren kan van groot belang zijn voor inzicht in de sporadische vormen van deze tumoren. Zo is de ontdekking van het VHL (Von Hippel-Lindau) gen van grote betekenis geweest voor inzicht in de moleculaire pathogenese van niet-erfelijke nierkanker.

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met :
Secretariaat Klinische Genetica VUmc
tel: 020-4440150

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Binnen VUmc School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook de Master Oncology, Master Cardiovascular Research en de post-initiële masteropleiding Epidemiologie. Kijk voor meer informatie op onze website.

Amsterdam UMC locatie VUmc en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden 25 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

tel.: 020 44 44 444
website: http://www.vumc.nl/onderwijs/