Differentiatiestage Kinderrevalidatie Kinderrevalidatie Etalagestage

Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De afdeling kinderrevalidatiegeneeskunde van Amsterdam UMC lokatie VUMC is een landelijk expertisecentrum op het gebied van cerebrale parese (CP).
Er wordt diagnostiek en behandeling uitgevoerd bij kinderen met CP maar ook andere bewegingsstoornissen. De basis hiervan is gelegen in een grondig lichamelijk onderzoek (Standaard Lichamelijk Onderzoek). Indien geïndiceerd wordt de diagnostiek uitgebreid middels bewegingsanalyse in onze bewegingslaboratoria (2D/3D gangbeeld analyse, inspanningslab).
Het analyseren van deze gegevens en uitwerken naar een behandelplan zijn een belangrijk onderdeel van deze etalagestage. Er is uitgebreide expertise op het gebied van orthesiologie en spasticiteitsbehandeling (botulinetoxine, gipsredressie, SDR, intrathecale baclofen).
Verder kun je deelnemen aan diverse mulitidisciplinaire/specialistische spreekuren.
Naast CP is Spina Bifida een speerpunt van de afdeling. Het is mogelijk om maandelijks mee te doen met dit multidisciplinaire spreekuur.
Voorkeur voor duur van de stage is 6 mnd gezien de medisch inhoudelijke complexiteit en het leerrendement.
3 mnd is in overleg mogelijk.

Hoe ga ik leren?

Tijdens deze etalagestage zul je deel uitmaken van het kinderrevalidatieteam. Dit bestaat uit 3 kinderrevalidatieartsen, 1-2 AIOS en 1 fellow.
Na het doorlopen van een introductieprogramma zul je eigen spreekuren gaan doen waar je zowel nieuwe als controle patiënten ziet.
Er zal intensieve begeleiding plaatsvinden door een (fellow)  kinderrevalidatiearts waardoor de nadruk ligt op werkplekleren.
Wekelijks vindt er een gangbeeldbespreking plaats met de (kinder)revalidatieartsen, onderzoekers en laboranten.
Een evaluatie van je leerdoelen zal plaatsvinden halverwege de stage en aan het einde.
 

Show-and-tell

Cerebrale Parese (landelijk CPexpertisecentrum)
Gangbeeldanalyse (2 en 3D en GRAIL)
Spina Bifida (Amsterdam UMC breed)

"Tijdens de kinderrevalidatie etalagestage bij Amsterdam UMC locatie VUmc heb ik met name specifieke kennis kunnen opdoen ten aanzien van complexe spasticiteitsbehandelingen (multilevel botuline-toxine, selectieve dorsale rhizotomie en intrathecale baclofenpompen). Met deze kennis heb ik een goede basiskennis voor indicatiestelling welke ik kan inzetten tijdens mijn werk als kinderrevalidatiearts elders.'

Dorinda Snik, Kinderrevalidatiearts Klimmendaal

 

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Eveline Boeker, kinderrevalidatiearts via e.boeker@vumc.nl
 

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Binnen VUmc School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook de Master Oncology, Master Cardiovascular Research en de post-initiële masteropleiding Epidemiologie. Kijk voor meer informatie op onze website.

Amsterdam UMC locatie VUmc en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden 25 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

tel.: 020 44 44 444
website: http://www.vumc.nl/onderwijs/