Differentiatiestage Intensive care Intensive Care Neonatologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Een profileringsstage biedt de mogelijkheid om kennis en vaardigheden binnen dit vakgebied essentieel te vergroten.
IC neonatologie is een werkplek met korte overleglijnen. Er is aandacht voor uitstekende intensieve zorg voor neonaten en nazorg voor ex-prematuren, ex-dysmaturen en na perinatale asfyxie. De keuze arts-assistent zal een meer superviserende rol krijgen dan eerder in de opleiding mogelijk is, in een schema waar ook de fellows in opleiding tot neonatoloog participeren.

De Kinderkliniek VUmc kent de volgende afdelingen:

 • Verpleegafdeling 9B en 9C, 2x 26 bedden. Werkplekmanagers Esther Edelenbos (kinderarts) en Peter Mooij (verpleegkundige)
 • IC neonatologie, 15 bedden. Werkplekmanager Mirjam van Weissenbruch (kinderarts-neonatoloog) en Anja Esmeijer (verpleegkundige)
 • IC Kinderen, 9 bedden. Werkplekmanager Dick Markhorst (kinderarts-intensivist en Anja Esmeijer (verpleegkundige)
 • Poli Kinderen in dagbehandeling. Werkplekmanager Roos van der Plas (kinderarts) en Nel Henssen (verpleegkundige)
  Er zijn ongeveer 40 kinderarts-stafleden, 10 fellows. Daarnaast ca 22 AIOS in VUmc en nog eens 8 in onze OOR ziekenhuizen (Lucas Andreas Amsterdam, OLVG Amsterdam, Spaarne Hoofddorp en MCA Alkmaar) . Hoewel vrijwel alle pediatrische deelspecialisme aanwezig zijn is de afdeling van dusdanige omvang dat iedereen elkaar kent en laagdrempelig weet te vinden. Ook van de meeste snijdende specialismen zijn er subspecialisten voor kinderen: naast kinderchirurgie ook kinderneurochirurgie, kinderurologie, kinderorthopedie, kinder KNO.

 

Het onderzoek van VUmc staat sinds 8 jaar in de top 3 en sinds 2010 op de 2e plaats van de Nederlandse UMC’s. Het kindergeneeskundig onderzoek kent de volgende hoofdlijnen waarbij samengewerkt gaat worden met het AMC:

 • Kinderneurologie ihb witte stof ziekten
 • Kinderoncologie 
 • Voeding en metabolisme
 • Infectiologie/immunologie
 • Methodologie/epidemiologie/systeembiologie

 

In dit laatste thema is ook een programma vanuit de Algemene Kindergeneeskunde: Epidemiologie en late effecten van complexe aangeboren en jong verworven aandoeningen.

Wij hebben sinds 2009 2 smiley’s en op basis van de in november 2010 gehouden audit verwachten wij in 2011 de NIAZ accreditatie. De kwaliteit van onderwijs en opleiding wordt jaarlijks geëvalueerd met Direct en SetQ. In VUmc heeft kindergeneeskunde een voorhoedefunctie bij de vernieuwingen van de (vervolg) opleidingen. Jaarlijks is er een PAOG nascholingsweek voor Kinderartsen en een Symposium voor coassistenten en daarbij betrokken opleiders.

http://www.vumc.nl/afdelingen/kindergeneeskunde/jaar-verslag/

De subafdeling neonatologie maakt deel uit van het perinatologisch centrum voor een regio met 3 miljoen inwoners en omvat thans 15 IC bedden en 5 HC bedden. Jaarlijks worden er ongeveer 450 -500 IC patiënten opgenomen. De staf bestaat momenteel uit 6 neonatologen (5.6 fte) neonatologen en 5 fellows (3.9 fte).

De staf bestaat uit:
Dr MM van Weissenbruch, kinderarts-neonatoloog, hoofd neonatologie
Prof Dr HN Lafeber, kinderarts-neonatoloog
Dr.R. van Elburg, kinderarts-neonatoloog
F. van den Dungen, kinderarts-neonatoloog
E. Rijntjes, kinderarts-neonatoloog
R. Knol, kinderarts-neonatoloog
Dr.S.R.D. van der Schoor, fellow neonatologie
S. Sie, fellow neonatologie
S. Simons, fellow neonatologie
A.L. Vegelin, fellow neonatologie                                      A.R.C. Laarman, fellow neonatologie

 

 

Sollicitatie en contact

Er is iedere 6 maanden plaats voor 1 AIOS. De AIOS moet in het verdiepingsjaar zitten van de opleiding tot kinderarts.

Bij interesse kan contact worden opgenomen met Dr MM van Weissenbruch, medisch hoofd afdeling IC neonatologie. Er zal een kennismakingsgesprek plaatsvinden voorafgaand aan de stage.

Contactgegevens: tel 020-4442413 (secretariaat neonatologie, Mw C. van de Poel)
Dr MM van Weissenbruch Plv opleider, m.vanweissenbruch@vumc.nl
Prof Dr HN Lafeber opleider, hn.lafeber@vumc.nl

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Binnen VUmc School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook de Master Oncology, Master Cardiovascular Research en de post-initiële masteropleiding Epidemiologie. Kijk voor meer informatie op onze website.

Amsterdam UMC locatie VUmc en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden 25 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

tel.: 020 44 44 444
website: http://www.vumc.nl/onderwijs/