Differentiatiestage Intensive care Intensive Care Kinderen

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

IC kinderen Is een werkplek met korte, niet hiërarchische overleglijnen. Er is aandacht voor uitstekend intensieve zorg voor kinderen. De keuze arts-assistent zal een meer superviserende rol krijgen dan eerder in de opleiding mogelijk is, in een schema waarin ook de beide fellows in opleiding tot kinderartsinternist participeren. Een korte stage kinderanesthesie, met nadruk op luchtweg management kan onderdeel van de stage zijn.

Combinatie keuzestage IC-kindercardiologie
De mogelijkheid bestaat voor een gecombineerde profileringsstage met de subafdeling kindercardiologie. In deze combinatie stage zal het accent liggen op het verder ontwikkelen van het hemodynamisch denken en kan men ervaring opdoen in diverse cardiologische beeldvormingstechnieken. Daarbij valt te denken aan zowel functionele echocardiografie als echografische screening bij het vermoeden op congenitale vitia. Deelname aan de kindercardiologische polikliniek, catheterisaties en cardiochirurgische ingrepen vormen een integraal onderdeel van deze stage, naast klinische werkzaamheden op de afdeling IC kinderen. Zie voor verdere informatie keuzestage kindercardiologie.

De Kinderkliniek VUmc kent de volgende afdelingen:

 • Verpleegafdeling 9B en 9C, 2x 26 bedden. Werkplekmanagers Esther Edelenbos (kinderarts) en Peter Mooij (verpleegkundige)
 • IC neonatologie, 15 bedden. Werkplekmanager Mirjam van Weissenbruch (kinderarts-neonatoloog) en Anja Esmeijer (verpleegkundige)
 • IC Kinderen, 9 bedden. Werkplekmanager Dick Markhorst (kinderarts-intensivist en Anja Esmeijer (verpleegkundige)
 • Poli Kinderen in dagbehandeling. Werkplekmanager Roos van der Plas (kinderarts) en Nel Henssen (verpleegkundige)
  Er zijn ongeveer 40 kinderarts-stafleden, 10 fellows. Daarnaast ca 22 AIOS in VUmc en nog eens 8 in onze OOR ziekenhuizen (Lucas Andreas Amsterdam, OLVG Amsterdam, Spaarne Hoofddorp en MCA Alkmaar) . Hoewel vrijwel alle pediatrische deelspecialisme aanwezig zijn is de afdeling van dusdanige omvang dat iedereen elkaar kent en laagdrempelig weet te vinden. Ook van de meeste snijdende specialismen zijn er subspecialisten voor kinderen: naast kinderchirurgie ook kinderneurochirurgie, kinderurologie, kinderorthopedie, kinder KNO.

 

 

Het onderzoek van VUmc staat sinds 8 jaar in de top 3 en sinds 2010 op de 2e plaats van de Nederlandse UMC’s. Het kindergeneeskundig onderzoek kent de volgende hoofdlijnen waarbij samengewerkt gaat worden met het AMC:

 • Kinderneurologie ihb witte stof ziekten
 • Kinderoncologie 
 • Voeding en metabolisme
 • Infectiologie/immunologie
 • Methodologie/epidemiologie/systeembiologie

 

 

In dit laatste thema is ook een programma vanuit de Algemene Kindergeneeskunde: Epidemiologie en late effecten van complexe aangeboren en jong verworven aandoeningen.

Wij hebben sinds 2009 2 smiley’s en op basis van de in november 2010 gehouden audit verwachten wij in 2011 de NIAZ accreditatie. De kwaliteit van onderwijs en opleiding wordt jaarlijks geëvalueerd met D-RECT en SetQ. In VUmc heeft kindergeneeskunde een voorhoedefunctie bij de vernieuwingen van de (vervolg) opleidingen. Jaarlijks is er een PAOG nascholingsweek voor Kinderartsen en een Symposium voor coassistenten en daarbij betrokken opleiders. http://www.vumc.nl/afdelingen/kindergeneeskunde/jaar-verslag/

De staf bestaat uit: 
Drs. M. van Heerde, kinderarts-intensivist
Mevr. Drs. H van der Meer, kinderarts-intensivist
Dr. D. G. Markhorst, kinderarts-intensivist

Sollicitatie en contact

- Aanvangmogelijkheden stage in principe ieder kwartaal, aantal plekken 1-2
- De kandidaat kan contact opnemen met dr. M. van Heerde, kinderarts-intensivist, coordinator opleidingen IC kinderen en waarnemend opleider via het secretariaat: (m.vanheerde@vumc.nl), tel 020-4443000.

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Binnen VUmc School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook de Master Oncology, Master Cardiovascular Research en de post-initiële masteropleiding Epidemiologie. Kijk voor meer informatie op onze website.

Amsterdam UMC locatie VUmc en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden 25 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

tel.: 020 44 44 444
website: http://www.vumc.nl/onderwijs/