Differentiatiestage Infectieziekten/immunologie Kinderinfectiologie-immunologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het VUmc heeft binnen de kindergeneeskunde de sectie kinderinfectiologie-immunologie met professor Marceline van Furth kinderinfectioloog-immunoloog aan het hoofd. Zij heeft naast een leerstoel op het gebied van Infectieziekten bij kinderen ook de vijfde Desmond Tutu Leerstoel voor Jeugd, Sport, en Verzoening (zie ook www.savusa.nl) die zich in het bijzonder richt op het gebied van tuberculeuze meningitis in Zuid-Afrika. Tevens is er de opleiding voor kinderinfectiologie-immunologie waarbij er momenteel een fellow (Dr. Martijn van der Kuip) deze opleiding volgt. Binnen de sectie heerst een stimulerend opleidingsklimaat en wordt er basaal en klinisch relevant onderzoek uitgevoerd. Prof. van Furth begeleidt op het gebied van infectieziekten (zie hiervoor ook www.kids-info.nl) een tiental promovendi zowel in binnen als buitenland. Binnen de kindergeneeskunde van het VUmc zijn de lijnen kort zodat je laagdrempelig bij diverse patiënten wordt betrokken; tevens zijn er goede samenwerkingsverbanden met vele ziekenhuizen in de wijde omgeving zodat veel verwijzingen tertiair zijn.

Kliniek: Er zijn 2 klinische afdelingen kindergeneeskunde waarbij er eenmaal per week een aparte “infectievisite” (woensdagochtend) en eenmaal per maand een “immunologie bespreking” (maandagmiddag) is. De kinderarts-infectioloog zit deze bijeenkomsten voor. Hier worden de kinderen van de verpleegafdelingen kinderoncologie, kinderneurologie en kinderchirurgie besproken. Incidenteel komen infectie vraagstukken van poliklinische patiënten aan bod. De eigen poliklinische patiënten worden in het subafdelingoverleg besproken.

De patiënten die op de immunologie bespreking geëvalueerd worden zijn juist veelal poliklinisch. Bij deze bespreking zijn de medewerkers van het immunologisch laboratorium aanwezig. De multidisciplinaire overleggen hebben als doel om o.a. klinische, diagnostische en therapeutische aspecten van de verschillende patiënten met infecties die in de kliniek van het VUmc worden behandeld te bespreken om te komen tot een optimale strategie voor de individuele patiënt. Dit betreft kinderen die primair door de kinderarts worden behandeld maar ook kinderen die door andere deelspecialisten worden behandeld zoals de KNO-arts, orthopeed, neurochirurg ed. Tevens heeft dit overleg een belangrijke opleidingscomponent door de aanwezigheid van arts-assistenten en fellows in opleiding tot respectievelijk medisch microbioloog, kinderarts-infectioloog, of internist-infectioloog. Daarnaast is er wekelijks de “grote visite” op de 2 intensive care units (NICU en PICU),  waarbij alle patiënten met een (bewezen/verdenking op) infectie worden besproken met de kinder-infectioloog in samenwerking met de medisch microbioloog. Naast de vaste besprekingen word de kinderarts “tussendoor” frequent geconsulteerd over infectie-immunologie vraagstukken die niet kunnen wachten tot de besprekingen. Dit betreft ook telefonische consulten van huisartsen en kinderartsen in de tweede lijn.

De Kinderkliniek VUmc kent de volgende afdelingen:

 • Verpleegafdeling 9B en 9C, 2x 26 bedden. Werkplekmanagers Esther Edelenbos (kinderarts) en Peter Mooij (verpleegkundige)
 • IC neonatologie, 15 bedden. Werkplekmanager Mirjam van Weissenbruch (kinderarts-neonatoloog) en Anja Esmeijer (verpleegkundige)
 • IC Kinderen, 9 bedden. Werkplekmanager Dick Markhorst (kinderarts-intensivist en Anja Esmeijer (verpleegkundige)
 • Poli Kinderen inl dagbehandeling. Werkplekmanager Roos van der Plas (kinderarts) en Nel Henssen (verpleegkundige)
  Er zijn ongeveer 40 kinderarts-stafleden, 10 fellows. Daarnaast ca 22 AIOS in VUmc en nog eens 8 in onze OOR ziekenhuizen (Lucas Andreas Amsterdam, OLVG Amsterdam, Spaarne Hoofddorp en MCA Alkmaar) . Hoewel vrijwel alle pediatrische deelspecialisme aanwezig zijn is de afdeling van dusdanige omvang dat iedereen elkaar kent en laagdrempelig weet te vinden. Ook van de meeste snijdende specialismen zijn er subspecialisten voor kinderen: naast kinderchirurgie ook kinderneurochirurgie, kinderurologie, kinderorthopedie, kinder KNO.

Het onderzoek van VUmc staat sinds 8 jaar in de top 3 en sinds 2010 op de 2e plaats van de Nederlandse UMC’s. Het kindergeneeskundig onderzoek kent de volgende hoofdlijnen waarbij samengewerkt gaat worden met het AMC:

 • Kinderneurologie ihb witte stof ziekten
 • Kinderoncologie 
 • Voeding en metabolisme
 • Infectiologie/immunologie
 • Methodologie/epidemiologie/systeembiologie

In dit laatste thema is ook een programma vanuit de Algemene Kindergeneeskunde: Epidemiologie en late effecten van complexe aangeboren en jong verworven aandoeningen.

Wij hebben sinds 2009 2 smiley’s en op basis van de in november 2010 gehouden audit verwachten wij in 2011 de NIAZ accreditatie. De kwaliteit van onderwijs en opleiding wordt jaarlijks geëvalueerd met Direct en SetQ. In VUmc heeft kindergeneeskunde een voorhoedefunctie bij de vernieuwingen van de (vervolg) opleidingen. Jaarlijks is er een PAOG nascholingsweek voor Kinderartsen en een Symposium voor coassistenten en daarbij betrokken opleiders. http://www.vumc.nl/afdelingen/kindergeneeskunde/jaar-verslag/

De staf bestaat uit:
Prof.dr. A.M. van Furth, kinderinfectioloog-immunoloog, hoofd kinderinfectiogie-immunologie
Dr. M. van der Kuip, fellow kinderinfectiologie-immunologie

Sollicitatie en contact

Er is per 4 maanden plaats voor 1 AIOS. De AIOS moet in het laatste jaar van de opleiding zitten.

Bij interesse kan contact opgenomen worden met prof.dr. A.M. van Furth via ons secretariaat:
Mw. D. Corkindale, tel. 020-444 2475, e-mail d.corkindale@vumc.nl

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Binnen VUmc School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook de Master Oncology, Master Cardiovascular Research en de post-initiële masteropleiding Epidemiologie. Kijk voor meer informatie op onze website.

Amsterdam UMC locatie VUmc en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden 25 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

tel.: 020 44 44 444
website: http://www.vumc.nl/onderwijs/