Differentiatiestage Benigne gynaecologie Benigne gynaecologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze stage in het curriculum van de vervolgopleiding tot gynaecoloog is voor u bedoeld als u belangstelling voor de benigne gynaecologie en minimaal-invasieve chirurgie combineert met een academische interesse, waarin wetenschappelijk onderzoek en cursorisch vaardigheidsonderwijs een plaats heeft. Deze stage is bedoeld als eerste deel van een differentiatiestage voorafgaand aan een stage in een algemeen ziekenhuis waar de aantallen operaties voorop staan. Aan de precieze invulling van de samenwerking moet nog vorm worden gegeven. De differentiatiestage in het VUmc, die op de individuele AIOS en zijn of haar vaardigheden wordt afgestemd, wordt gecoördineerd door Dr. Judith Huirne, gynaecoloog en Prof. dr. Hanneke de Vries, gynaecoloog en opleider.

De vervolgopleiding Verloskunde & Gynaecologie in het VUmc is georganiseerd met een 7-tal ziekenhuizen in de regio:

  • MCA, Alkmaar
  • OLVG, Amsterdam
  • Flevoziekenhuis, Almere
  • Spaarne ziekenhuis, Hoofddorp
  • Kennemer Gasthuis, Haarlem
  • Diakonessenhuis, Utrecht
  • (intentioneel) Zaans Medisch centrum, Zaandam

Cursorisch onderwijs wordt gegeven in samenwerking met het AMC, dat voor de opleiding samenwerkt met de zelfde perifere clusterpartners.
Binnen het VUmc kent de vakgroep (afdeling) V&G 3 pijlers, te weten gynaecologie/oncologie, de voortplantingsgeneeskunde en de verloskunde.
Voor het lokale opleidingsplan VUmc V&G wordt naar bijgaande link verwezen.  (als bijlage bijsluiten bij verzending). Voor de besprekingen en refereermomenten van de gehele afdeling wordt verwezen naar het jaarverslag (2008/2009) (bijlage)
De AIOS vullen jaarlijks een Set-Q en een D-rect (bijlage resultaat in 2009) in die wordt besproken in de opleidingsvergadering. Verbeterpunten worden geformuleerd en geaddresseerd. Ongeveer 1.5 jaar voorafgaand de opleidingsvisitatie door het CGO wordt onder leiding van de centrale opleidingscommissie een proefvisitatie verricht om eventuele verbeterpunten op tijd op te sporen. Daarnaast vinden ‘idealoog’-gesprekken plaats tussen AIOS en opleidingsgroep om de secundaire arbeidsvoorwaarden (b.v. werktijden, belasting) te bespreken. Ten slotte wordt momenteel een pilot met een intervisiegroep gedaan, waar AIOS problemen die zij in de opleiding ondervinden onder begeleiding van een professional kunnen bespreken. Bij voldoende rendement zal de intervisie voor alle AIOS worden gefaciliteerd.
De afdeling levert ook diensten aan het Instituut voor Onderwijs en Opleiding (IOO) door het aanbieden van colleges en stages in de masterfase van de medische opleiding. Daarnaast produceert de afdeling ongeveer 100 artikelen en 4-7 proefschriften per jaar.
Voor de patiëntenzorg en de opleiding werkt de afdeling samen met het ZBC Alant Vrouw Amsterdam waar onder andere bekkenbodemzorg wordt geleverd.

Sollicitatie en contact

Voor informatie en/of het tonen van belangstelling voor de stage kan men contact opnemen met Prof. Dr. Hanneke de Vries, gynaecoloog en opleider (tel: 020 4442227, email: secrverloskunde@vumc.nl) en Dr. Judith Huirne (email: j.huirne@vumc.nl) , Gynaecoloog, VUmc, Amsterdam

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Binnen VUmc School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook de Master Oncology, Master Cardiovascular Research en de post-initiële masteropleiding Epidemiologie. Kijk voor meer informatie op onze website.

Amsterdam UMC locatie VUmc en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden 25 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

tel.: 020 44 44 444
website: http://www.vumc.nl/onderwijs/