Differentiatiestage Kinderendocrinologie

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Kinderendocrinologie is een fascinerend vak, waarin zowel acute als langdurige zorg wordt verleend aan patiënten van prematuur tot jong volwassene. De algemeen kinderarts heeft regelmatig te maken met een endocrinologisch probleem. Een goede kennis van dit vak is daarom belangrijk. Binnen de afdeling kinderendocrinologie bieden wij je de mogelijkheid om ervaring op te doen met patiënten zoals die gezien worden in de algemene praktijk en om daarnaast kennis te maken met ingewikkelde endocrinologische problemen. Je ziet zelf de nieuwe patiënten en bespreekt deze na met de fellow kinderendocrinogie en de kinderarts-endocrinoloog. Tevens worden alle nieuwe patiënten gepresenteerd in de wekelijkse patiëntenbespreking.

De Kinderkliniek VUmc kent de volgende afdelingen:

 • Verpleegafdeling 9B en 9C, 2x 26 bedden. Werkplekmanagers Esther Edelenbos (kinderarts) en Peter Mooij (verpleegkundige)
 • IC neonatologie, 15 bedden. Werkplekmanager Mirjam van Weissenbruch (kinderarts-neonatoloog) en Anja Esmeijer (verpleegkundige)
 • IC Kinderen, 9 bedden. Werkplekmanager Dick Markhorst (kinderarts-intensivist en Anja Esmeijer (verpleegkundige)
 • Poli Kinderen in dagbehandeling. Werkplekmanager Roos van der Plas (kinderarts) en Nel Henssen (verpleegkundige)
  Er zijn ongeveer 40 kinderarts-stafleden, 10 fellows. Daarnaast ca 22 AIOS in VUmc en nog eens 8 in onze OOR ziekenhuizen (Lucas Andreas Amsterdam, OLVG Amsterdam, Spaarne Hoofddorp en MCA Alkmaar) . Hoewel vrijwel alle pediatrische deelspecialisme aanwezig zijn is de afdeling van dusdanige omvang dat iedereen elkaar kent en laagdrempelig weet te vinden. Ook van de meeste snijdende specialismen zijn er subspecialisten voor kinderen: naast kinderchirurgie ook kinderneurochirurgie, kinderurologie, kinderorthopedie, kinder KNO.

Het onderzoek van VUmc staat sinds 8 jaar in de top 3 en sinds 2010 op de 2e plaats van de Nederlandse UMC’s. Het kindergeneeskundig onderzoek kent de volgende hoofdlijnen waarbij samengewerkt gaat worden met het AMC:

 • Kinderneurologie ihb witte stof ziekten
 • Kinderoncologie 
 • Voeding en metabolisme
 • Infectiologie/immunologie
 • Methodologie/epidemiologie/systeembiologie

In dit laatste thema is ook een programma vanuit de Algemene Kindergeneeskunde: Epidemiologie en late effecten van complexe aangeboren en jong verworven aandoeningen.

Wij hebben sinds 2009 2 smiley’s en op basis van de in november 2010 gehouden audit verwachten wij in 2011 de NIAZ accreditatie. De kwaliteit van onderwijs en opleiding wordt jaarlijks geëvalueerd met D-RECT en SetQ. In VUmc heeft kindergeneeskunde een voorhoedefunctie bij de vernieuwingen van de (vervolg) opleidingen. Jaarlijks is er een PAOG nascholingsweek voor Kinderartsen en een Symposium voor coassistenten en daarbij betrokken opleiders. http://www.vumc.nl/afdelingen/kindergeneeskunde/jaar-verslag/

De staf bestaat uit:
Dr. J. Rotteveel, kinderendocrinoloog, hoofd kinderendocrinologie
Dr. M.J.E. Walenkamp, kinderendocrinoloog
D. Klink, fellow kinderendocrinologie
M. Finken, fellow kinderendocrinologie

Aan het begin van de stage zal een introductiegesprek plaatsvinden met een van de kinderendocrinologen, waarbij de leerdoelen zullen worden besproken en vastgelegd. Er wordt verwacht dat je een persoonlijk ontwikkelingsplan opstelt. Er zal een voortgangsgesprek plaatsvinden na 6 weken en een afsluitend beoordelingsgesprek na 3 maanden.

Sollicitatie en contact

Er is per 3 maanden plaats voor 1 AIOS. De AIOS moet in het verdiepingsjaar van de opleiding zitten.

Bij interesse kan contact worden opgenomen met de opleider kinderendocrinologie.
Er zal een kennismakingsgesprek plaatsvinden voorafgaand aan de stage

Contactgegevens: tel 020-4441770
Joost Rotteveel (opleider) j.rotteveel@vumc.nl
Marie-José Walenkamp (plaatsvervangend opleider) m.walenkamp@vumc.nl

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Binnen VUmc School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook de Master Oncology, Master Cardiovascular Research en de post-initiële masteropleiding Epidemiologie. Kijk voor meer informatie op onze website.

Amsterdam UMC locatie VUmc en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden 25 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

tel.: 020 44 44 444
website: http://www.vumc.nl/onderwijs/