Differentiatiestage Dunne Darm Pathologie

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

De MDL-stage “dunne darm-pathologie” in het VUMC richt zich op de fysiologie en pathologie van aandoeningen in de dunne darm. Het doel van deze stage is dat de [ouderejaars] AIOS MDL inzicht krijgt in de [patho-]fysiologie van [mal]absorptie/ digestie en metabolisme, in het bijzonder mbt dunne darm-ziekten

Deze stage behelst daarmee (deels) de volgende thema’s:

  • Malabsorptie en maldigestie
  • Voeding 
  • Gastro-intestinale oncologie
  • Inflammatoire darmziekten (IBD)
  • Er is aandacht voor therapeutische verrichtingen gericht op de dunne darm. 

De afdeling MDL geeft samen met het Kennemer Gasthuis te Haarlem, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis te Amsterdam en het Medisch Centrum Alkmaar vorm aan de regionale OORpleiding.

In het opleidingsplan MDL in het VUmc worden de samenhang tussen de opleidingsdelen van het VUmc en de
samenwerkende klinieken beschreven. (zie bijlage)
Het plan vormt de basis voor het maken van een persoonlijk opleidingsplan van de AIOS
voor de opleiding.
Het regionaal opleidingsplan vormt de paraplu voor het individuele opleidingsplan.

 

Sollicitatie en contact

dr. RA de Vries, opleider
VU medisch centrum
Afd.Maag- Darm- en Leverziekten
Kamer PK 2X 140
Postbus 7057
1007 MB  AMSTERDAM
E-mail: ra.devries@vumc.nl

dr. M.AQ.J,M. Jacobs, Stagecoördinator.
VU medisch centrum
Afd.Maag- Darm- en Leverziekten
Kamer PK 2X 138
Postbus 7057
1007 MB  AMSTERDAM

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Binnen VUmc School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook de Master Oncology, Master Cardiovascular Research en de post-initiële masteropleiding Epidemiologie. Kijk voor meer informatie op onze website.

Amsterdam UMC locatie VUmc en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden 25 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

tel.: 020 44 44 444
website: http://www.vumc.nl/onderwijs/