Differentiatiestage Chirurgische Oncologie

Duur: 
12 maanden
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het VUmc als academisch centrum heeft een regionale functie in het geografisch gebied Amsterdam en Noord Holland. 
Samen met onze perifere opleidingsziekenhuizen binnen onze regio bieden wij een uitgebreide expertise op verschillende subonderdelen van de GE-chirurgie. 
Kennemer Gasthuis, Haarlem.
Medisch Centrum Alkmaar.
Rode Kruisziekenhuis, Beverwijk.
Slotervaartziekenhuis, Amsterdam.
Westrfriesgasthuis, Hoorn.
Zaans Medisch Centrum, Zaandam. 

In het VUmc richten wij ons op de minimaal invasive chirurgie. De vakgroepen chirurgische oncologie en gastrointestinale chirurgie werken nauw samen. De aios kan zich bekwamen in complexe bovenbuikchirurgie, HPB chirurgie en colorectale-chirurgie. Er is een uitstekende samenwerking met de mdl-artsen, een goed geoutilleerde endoscopie afdeling, een grote gespecialiseerde radiologie afdeling, nucleaire geneeskunde en pathologie. Wekelijks wordt multidisciplinair colorectaal en een intern-chirurgisch overleg gehouden.

De opleiding is ingedeeld in modules van 6 maanden. Elke 3 maanden zal er een evaluatie- en voortgangsgesprek plaatsvinden nadat de opleidergroep is geconsulteerd.
De aios houdt het eigen portfolio zorgvuldig bij.

Van de AIOS wordt verwacht dat hij/zij naast de klinische werkzaamheden zich wetenschappelijk verder ontplooid. Dat hij/zij minimaal een voordracht houdt voor de wetenschappelijke vereniging (NVvH, NVCO of vergelijkbaar podium) en ten minste een artikel schrijft gedurende de differentiatie betreffende de differentiatie.

Sollicitatie en contact

Contactadres:
VU medisch centrum
Afdeling Heelkunde
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
t.a.v. dr. Donald  L. van der Peet, opleider heelkunde

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Binnen VUmc School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook de Master Oncology, Master Cardiovascular Research en de post-initiële masteropleiding Epidemiologie. Kijk voor meer informatie op onze website.

Amsterdam UMC locatie VUmc en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden 25 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

tel.: 020 44 44 444
website: http://www.vumc.nl/onderwijs/