Differentiatiestage Algemene Pediatrie/Supervisie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Wij bieden een uitdagende stage in het hart van de academische kindergeneeskunde. Interessante, vaak complexe patiënten met zoveel mogelijk zelfstandigheid waar het kan maar waar nodig altijd via korte lijnen de mogelijkheid tot overleg en ondersteuning. Bij uitstek een gelegenheid om (vrijwel) geheel zelfstandig  te werken. Naast (eind) verantwoordelijkheid voor de zorg ligt er ook een belangrijk accent op onderwijs en opleiding van A(N)IOS en coassistenten wat ook voor de stagiair zelf zeer leerzaam is, vooral als voorbereiding van een carrière in een groter opleidingsziekenhuis.

De stageduur varieert (3 maanden poli of kliniek) of 6 maanden (poli en kliniek). Andere combinaties in overleg mogelijk.
Belangrijkste leerdoelen van deze verdiepings- of  profileringsstage (3 resp 6 mnd): 
Ontwikkeling en toetsing van eigen (eind) verantwoordelijkheid en zelfstandigheid ter voorbereiding op zelfstandig werken als kinderarts in de algemene praktijk. Dit kan plaatsvinden in een klinisch en een poliklinisch blok.

Poliklinisch
- Supervisie van polikliniek algemene kindergeneeskunde van AIOS
- Supervisie van werkzaamheden van HAIOS,  ANIOS of SEH arts in opleiding op spoedpoli en SEH.
- Longitudinale begeleiding van vaste AIOS door voor- en nabespreken van spreekuren tijdens polistage.
- Leiden van dagelijkse nabespreking met poli (co)assistenten t.b.v. onderwijs en opleiding
- Rol bij de begeleiding en beoordeling van AIOS/HAIOS/ANIOS
- Organiseren van één van de maandelijkse onderwijssessies voor de SEH
- Naar wens deelnamen aan één van de aandachtsgebieden of deelspecialismen binnen de algemene kindergeneeskunde (poli Erfelijke en Aangeboren Afwijkingen waaronder Down poli, Forensische Pediatrie, poli Schizisteam)
Klinisch
- Het (leren) superviseren op van één van de verpleegafdelingen van de kinderkliniek
- Leiden van de dagelijkse patiëntenbespreking
- Regievoering van complexe multidisciplinaire patiënten
- Leiden van de bed-side visites en bed-side teaching rondes met AIOS en coassistenten
- Leiden van de wekelijks grote visite
- Ontwikkeling van kennis en inzicht t.a.v. de organisatie en het runnen van een  werkplek. Dit door het verkrijgen van een overzicht van de actuele en verwachte zorg op de betreffende werkplek  (opname- en ontslagbeleid), toezicht op administratie en correspondentie
- Deelname aan medisch-verpleegkundig  werkplek overleg

De Kinderkliniek VUmc kent de volgende afdelingen:

 • Verpleegafdeling 9B en 9C, 2x 26 bedden. Werkplekmanagers Esther Edelenbos (kinderarts) en Peter Mooij (verpleegkundige)
 • IC neonatologie, 15 bedden. Werkplekmanager Mirjam van Weissenbruch (kinderarts-neonatoloog) en Anja Esmeijer (verpleegkundige)
 • IC Kinderen, 9 bedden. Werkplekmanager Dick Markhorst (kinderarts-intensivist en Anja Esmeijer (verpleegkundige)
 • Poli Kinderen in dagbehandeling. Werkplekmanager Roos van der Plas (kinderarts) en Nel Henssen (verpleegkundige)
  Er zijn ongeveer 40 kinderarts-stafleden, 10 fellows. Daarnaast ca 22 AIOS in VUmc en nog eens 8 in onze OOR ziekenhuizen (Lucas Andreas Amsterdam, OLVG Amsterdam, Spaarne Hoofddorp en MCA Alkmaar) . Hoewel vrijwel alle pediatrische deelspecialisme aanwezig zijn is de afdeling van dusdanige omvang dat iedereen elkaar kent en laagdrempelig weet te vinden. Ook van de meeste snijdende specialismen zijn er subspecialisten voor kinderen: naast kinderchirurgie ook kinderneurochirurgie, kinderurologie, kinderorthopedie, kinder KNO.

Het onderzoek van VUmc staat sinds 8 jaar in de top 3 en sinds 2010 op de 2e plaats van de Nederlandse UMC’s. Het kindergeneeskundig onderzoek kent de volgende hoofdlijnen waarbij samengewerkt gaat worden met het AMC:

 • Kinderneurologie ihb witte stof ziekten
 • Kinderoncologie 
 • Voeding en metabolisme
 • Infectiologie/immunologie
 • Methodologie/epidemiologie/systeembiologie

In dit laatste thema is ook een programma vanuit de Algemene Kindergeneeskunde: Epidemiologie en late effecten van complexe aangeboren en jong verworven aandoeningen.

Wij hebben sinds 2009 2 smiley’s en op basis van de in november 2010 gehouden audit verwachten wij in 2011 de NIAZ accreditatie. De kwaliteit van onderwijs en opleiding wordt jaarlijks geëvalueerd met D-RECT en SetQ. In VUmc heeft kindergeneeskunde een voorhoedefunctie bij de vernieuwingen van de (vervolg) opleidingen. Jaarlijks is er een PAOG nascholingsweek voor Kinderartsen en een Symposium voor coassistenten en daarbij betrokken opleiders. http://www.vumc.nl/afdelingen/kindergeneeskunde/jaar-verslag/

Sollicitatie en contact

Aanvangmogelijkheden stage in principe ieder kwartaal, aantal plekken 1-2.

De kandidaat kan contact opnemen met prof.dr. Reinoud JBJ Gemke, kinderarts, hoofd Algemene Kindergeneeskunde en opleider via het secretariaat:
Marieke van Ojik-Werkhoven (m.vanojikwerkhoven@vumc.nl), tel 020-4443319.
Daarmee kan ook contact worden opgenomen voor verdere informatie, opleidingsplan, jaarverslag etc.

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Binnen VUmc School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook de Master Oncology, Master Cardiovascular Research en de post-initiële masteropleiding Epidemiologie. Kijk voor meer informatie op onze website.

Amsterdam UMC locatie VUmc en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden 25 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

tel.: 020 44 44 444
website: http://www.vumc.nl/onderwijs/