terug

Verplichte stage

Differentiatiestage Dermato-Allergologie

Duur
3 maanden
Wat gaat de aios leren?

Afnemen van een gedetailleerde dermato-allergologische anamnese

Opstellen van een behandelplan voor dermato-allergologische diagnostiek

Assisteren met het uitvoeren van dermato-allergologische diagnostiek

Aflezen van allergologische huidtesten (epicutaan en intracutaan)

Interpreteren van de allergologische resultaten gerelateerd aan de anamnese

Overdracht en overleggen van dermato-allergologische problemen met andere medisch specialisten

· Verslaglegging naar en overleg met verwijzers

Hoe ga ik leren?

De AIOS zal onder directe supervisie van de stafleden dermato-allergologie op de afdeling werkzaam zijn. Naar mate de AIOS meer ervaring heeft opgedaan zal zij/hij steeds zelfstandiger kunnen werken. Ook zal de AIOS deel kunnen nemen aan de wetenschappelijke vergaderingen en overleggen. Indien gewenst kan ook geparticipeerd worden in wetenschappelijke onderzoeken en kunnen leerzame casuïstieken of case-series gepubliceerd worden.

Waar staat de afdeling dermato-allergologie van het AmsterdamUMC voor?

De afdeling dermatologie van het AmsterdamUMC biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan de landelijk NFU-erkende topreferente zorg van de dermato-allergologie. Hier worden uitsluitend mensen na tertiaire verwijzing uit heel Nederland gezien. De vraagstellingen zijn zeer divers en omvatten onder andere allergieën voor: geneesmiddelen, cosmeticabestanddelen,metalen (in bijvoorbeeld implantaten) en medische hulpmiddelen.. De afdeling dermato-allergologie verricht continu onderzoek met nationale en internationale partners.

Het team van de dermato-allergologie staat voor excellente medische zorg die steeds innoveert. Alle professionals werken nauw samen en iedereen draagt zijn eigen verantwoordelijkheid om als team optimaal te kunnen functioneren.

Samenwerkende instellingen
Amsterdam UMC, locatie VUmc
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling