terug

Keuzestage

Differentiatiestage Arbeidsdermatologie inclusief werkplekbezoeken

Duur
3 maanden
Wat gaat de aios leren?

Hoe om te gaan met mogelijke werkgerelateerde dermatologisch problematiek

Werkplekinspecties gericht op arbeidsdermatologische vraagstellingen

Afnemen van een gedetailleerde arbeidsdermatologische anamnese

Opstellen van een diagnostische plan voor specifieke arbeidsdermatologische problematiek

Assisteren met het uitvoeren van de diagnostiek

Aflezen van allergologische huidtesten (epicutaan en intracutaan)

Interpreteren van de resultaten gerelateerd aan de (werk)anamnese

Overdracht en overleggen van de arbeidsdermatologische problemen met andere medische specialisten

Begeleiding van mensen met handeczeem en supervisie van betrokken verpleegkundigen

Verslaglegging naar en overleg met verwijzers

De afdeling dermatologie van het AmsterdamUMC biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan de landelijk NFU-erkende topreferente zorg van de afdeling arbeidsdermatologie. Hier worden uitsluitend mensen met verdenking op een arbeidsdermatologisch probleem gezien. Alle patiënten worden zowel door de dermato-allergoloog als een klinisch arbeidsgeneeskundige gezien. Regelmatig vinden er werkplekbezoeken plaats. De AIOS kan hierin ook participeren. Tevens is er een eczeemspreekuur, waar gespecialiseerde verpleegkundigen patiënten begeleiden.

Het team van de arbeidsdermatologie staat voor innovatieve zorg die steeds verder verbeterd wordt. Alle professionals werken nauw samen en iedereen draagt zijn eigen verantwoordelijkheid om als team optimaal te kunnen functioneren.

Hoe ga ik leren?

De AIOS zal onder directe supervisie van de stafleden arbeidsdermatologie (dermatologen en klinisch arbeidsgeneeskundige) op de afdeling werkzaam zijn. Naar mate de AIOS meer ervaring heeft op gedaan zal zij/hij steeds zelfstandiger kunnen werken. Ook zal de AIOS deel kunnen nemen aan de wetenschappelijke vergaderingen en overleggen. Indien gewenst kan ook geparticipeerd worden in wetenschappelijke onderzoeken en kunnen leerzame casuïstieken of case-series gepubliceerd worden.

Samenwerkende instellingen
Amsterdam UMC, locatie VUmc
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling