Differentiatiestage Ouderengeneeskunde Ouderengeneeskunde AMC

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

In de differentiatie stage Ouderengeneeskunde van het AMC komt het hele palet van de diagnostiek en behandeling van complexe problematiek bij oudere patiënten aan bod. Aangezien het bij deze categorie patiënten in de regel gaat om multipele pathologie op somatisch gebied in combinatie met psychisch disfunctioneren en problemen in de sociale sfeer, is er veel aandacht voor de interacties tussen soma, psyche en omgeving.

De vakgroep Ouderengeneeskunde van het AMC kenmerkt zich als een jong en enthousiast team gericht op innovatie en kennisdisseminatie en implementatie binnen- en buitenshuis. Wij bieden topreferente multidisciplinaire patiëntenzorg op het gebied van acute ouderengeneeskunde, vallen & syncope, osteoporose, cognitieve stoornissen  (met extra expertise in cognitieve stoornissen bij migranten) en polyfarmacie. Daaronder valt ook aanpak van multiproblematiek bij hoog complexe zorg bij bijvoorbeeld TAVI patiënten. Door de aard van de problematiek waarbij continuïteit van zorg belangrijk is, heeft het werk van de internist-ouderengeneeskundige ook een transmuraal karakter met advisering en consultatie richting eerste lijn, de revalidatiegeneeskunde en de verpleeghuisgeneeskunde.

Binnen de onderafdeling Ouderengeneeskunde wordt er gewerkt op twee locaties, te weten het AMC en de Wijkkliniek in Eben Haezer. De Wijkkliniek is een innovatief zorgconcept waarbij ziekenhuiszorg geboden wordt in een revalidatiesetting, gericht op  het voorkomen van onnodig functieverlies en heropnames middels een multidisciplinaire aanpak. Daarnaast is er (regionale) samenwerking met de afdelingen Neurologie van het AMC en Ouderenpsychiatrie van GGZ InGeest te Amsterdam en de Ouderengeneeskunde/Geriatrie van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG).

De differentiatie duurt 2 jaar, waarin u naast consultieve en poli/dagkliniek stages in elk geval de stages neurologie (3 maanden) en ouderenpsychiatrie (3-6 maanden) doorloopt. Behalve een zaalstage (2-4 maanden) op de wijkkliniek of in het OLVG worden onder andere ook de keuze stages klinische farmacologie, wetenschap en acute geriatrie aangeboden. Ervaring opdoen met management of palliatief team is tevens mogelijk. De differentiatie wordt afgerond met een supervisiestage.

Naast patiëntenzorg wordt veel waarde gehecht aan wetenschappelijke ontwikkeling en onderwijs. Indien u (nog) geen eigen onderzoeksproject heeft, wordt tenminste een publicatie (case report) van u verwacht. Verder participeert u in de (OOR)refereerbijeenkomsten en de researchbespreking van de afdeling. Meerdere malen per week is er onderwijs ouderengeneeskunde, verzorgd door respectievelijk stafleden, AIOS en coassistenten.  Ook lesgeven aan bachelor- en masterstudenten geneeskunde is een onderdeel van de differentiatie.

Naast uw werkzaamheden op de onderafdeling Ouderengeneeskunde zult u vanzelfsprekend deelnemen aan het onderwijs en de overige opleidingsactiviteiten van de opleiding Interne Geneeskunde. Naast participatie in de dienstenpool Ouderengeneeskunde, neemt u ook deel aan de dienstenpoel van de algemene Interne Geneeskunde.

Sollicitatie en contact

Prof. dr. N. van der Velde, internist-geriater, Amsterdam UMC, locatie AMC, Afdeling Geriatrie/Ouderengeneeskunde, kamer D3-227. Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam tel +31 20 566 5991 fax +31 20 566 9325 e-mail: n.vandervelde@
amsterdamumc.nl
of
geriatrie@amsterdamumc.nl

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm