terug

Differentiatiestage Neuromusculaire aandoeningen

Duur
3 maanden
6 maanden
12 maanden
Wat gaat de aios leren?

Neuromusculaire ziekten (NMZ) omvat een zeer breed spectrum aan aandoeningen. Vaak voorkomende problemen zoals drukneuropathieën, spierkrampen en polyneuropathieën worden dagelijks door neurologen gezien en behandeld. Soms kunnen achter deze problemen meer complexe syndromen schuil gaan zijn, zoals bijvoorbeeld bij snel progressieve neuropathieën of langzaam progressieve limb-girdle syndromen. Doelstelling van deze stage is om in aanraking te komen met het gehele spectrum aan neuromusculaire aandoeningen. Het voordeel voor de aios is dat hij/zij met meer vertrouwen de meest voorkomende neuromusculaire aandoeningen zal kunnen diagnosticeren en behandelen. Anderzijds zal de aios leren om de meer zeldzame aandoeningen beter te onderscheiden van de meest voorkomende neuromusculaire aandoeningen. Daarnaast zijn bij complexe neuromusculaire ziekten doorgaans verschillende disciplines betrokken waardoor de aios een bredere kijk kan ontwikkelen en multidisciplinair kan leren werken.

We bieden de aios de mogelijkheid om tijdens de stage aan de volgende specifieke doelen te werken:

  • Het ontwikkelen van routine in de diagnostiek en behandeling van veel voorkomende neuromusculaire ziekten
  • Het herkennen van meer complexe klinische presentaties en het opstellen van de bijbehorende differentiaal diagnose
  • De waarde en beperkingen leren kennen van aanvullende diagnostische methoden, zoals KNF onderzoeken, DNA diagnostiek, beeldvorming van spieren, spier-, huid- en zenuwbiopsieën
  • Ervaring opdoen met specifieke NMZ EMG technieken zoals concentrisch naaldonderzoek bij ALS patiënten, uitgebreide neurografieprotocollen bij demyeliniserende polyneuropathie, single fiber EMG bij myasthenia gravis en spier- en zenuwecho bij myositis, drukneuropathieën en demyeliniserende neuropathieën
  • Wetenschappelijke verdieping behoort tot de mogelijkheden bij een stageduur van 12 maanden

De Neuromusculaire Ziekten groep

In het AMC bestaat deze uit Anneke van der Kooi (opleider), Filip Eftimov, Joost Raaphorst, Camiel Verhamme, Bregje Jaeger en Miranda Postma. In het AMC wordt de neuromusculaire neurologie in de volle breedte uitgeoefend. Daarnaast is het AMC door de NFU erkend als expertisecentrum voor ALS, postpoliosyndroom, inflammatoire neuropathieën, myositis, myasthenia gravis en erfelijke neuropathieën.
Inflammatoire neuropathieën en myositis zijn de wetenschappelijke speerpunten van het AMC die onder het thema infectie & inflammatie vallen. In lijn hiermee vindt tevens onderzoek plaats naar neuromusculaire complicaties van sepsis (IC zwakte), sarcoïdose en vasculitis. Kinderen met neuromusculaire aandoeningen worden gezien in het Kinderspiercentrum Amsterdam. Daarnaast wordt op multidisciplinaire poli’s zeer intensief samengewerkt met andere disciplines zoals klinische immunologie en reumatologie, genetica, neuropathologie, radiologie, cardiologie en revalidatie.

Hoe ga ik leren?

Bij het begin van de stage zal samen met de stagiair een individueel opleidingsplan worden opgesteld, afhankelijk van het opleidingsniveau en de duur van de stage (6 of 12 maanden).

Wekelijks neemt de aios deel aan patiëntgebonden besprekingen (overdrachten, klinische neurofysiologie, radiologie, PA (spier- en soms zenuwbiopt), infectie en immunologie, klinische immunologie). Tweewekelijks is er een polyneuropathiebespreking. Maandelijks is er een ‘moeilijke patiëntbespreking’, een neurogeneticabespreking en een multidisciplinaire poli op zowel Kinderspiercentrum als de volwassen polikliniek. Doorlopend is de aios betrokken bij de diagnostiek en behandeling van (poli)klinische patiënten met verdenking op een neuromusculaire aandoening. Verdere verdieping in de neurogenetica behoort ook tot de mogelijkheden.

Ook in het ziekenhuis en op de IC opgenomen neuromusculaire patiënten worden vervolgd door de aios.

Show-and-tell

Globale indeling van de werkweek:

  • Maandag: . zelfstandig polikliniek onder supervisie van Anneke van der Kooi. Nadruk op myopathieen en myositis. Maandelijks multidisciplinair spreekuur volwassenen.

  • Dinsdag: zelfstandig polikliniek onder supervisie van Joost Raaphorst. Myasthenie polikliniek met Miranda Postma.

  • Woensdag: aios doet mee aan de supervisie van de andere aios (NMZ patiënten verdeeld over de gehele dag).

  • Donderdag: zelfstudie en administratie, klinische neurofysiologie (EMG en zenuwecho in patiënten met neuromusculaire aandoeningen, supervisie Camiel Verhamme).

  • Vrijdag: zelfstandig polikliniek onder supervisie van Filip Eftimov. Nadruk op polyneuropathieën. Maandelijks multidisciplinaire poli op Kinderspiercentrum met Bregje Jaeger.

Image
Samenwerkende instellingen
Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC locatie AMC
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling