Differentiatiestage Neuromusculaire aandoeningen Spierziektes bij volwassenen & kinderen

Aanvang: 
16-02-2019
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De afdeling Revalidatiegeneeskunde AMC heeft diverse expertise centra op het gebied van neuromusculaire aandoeningen, zoals het landelijke Post Polio Expertise Centrum, Kinderspiercentrum Amsterdam en participeert in het ALS Centrum Nederland (samenwerkingsverband van UMC Utrecht en AMC). Er is dus aandacht voor zowel volwassenen als kinderen met spierziekten. De afdeling heeft diverse richtlijnen ontwikkeld en er wordt protocollair gewerkt o.a. op het gebied van beenorthesen bij slappe parese.

De AIOS kan uitgebreide kennis opdoen over diagnostiek en revalidatiebehandeling van spierziekten. Dit doe je door verschillende (multidisciplinaire) poliklinische spreekuren te houden onder supervisie van revalidatieartsen met ruime ervaring. Er worden gezamenlijke spreekuren gehouden met neuro(myo)logen, maar ook met andere medische disciplines (orthopeden, intensivisten, MDL-artsen, kinderartsen, etc). Extern wordt samengewerkt met de centra voor thuisbeademing. Je doet ook kennis op over de revalidatiebehandeling door gespecialiseerde paramedici. Verder hebben wij gespecialiseerde technische spreekuren (orthesiologie) en doe je ervaring op met de klinische toepassing van gangbeeldanalyses, die in ons bewegingslab worden uitgevoerd. Mocht je willen kiezen voor een 6 maanden stage adviseren wij wetenschappelijke verdieping te zoeken door een beperkt onderzoek uit te voeren op het gebied van NMA.

Hoe ga ik leren?

Learning by doing

In een periode van drie tot zes maanden tijd kun je je heel goed verdiepen in een specifiek onderwerp waar je belangstelling naar uitgaat (etalage/differentiatie). Het doel moet zijn om vooral veel gevarieerde pathologie te zien in verschillende stadia van hun progressie. We hanteren in de opleidingsgroep de mening: “learning by doing”, maar ook binnen een veilige omgeving, en dat is een JCI-standaard (Joint Commission International, de Amerikaanse certificering voor kwaliteit en veiligheid van de patiënt). In het AMC heerst een innovatieve en informele sfeer, maar we willen ook bij de beste horen. We hebben wat te bieden, maar we vragen ook wat.

Kortom: in een prettige, veilige en zeer leergierige werkomgeving vind je uitgebreide verdieping in de neuromusculaire aandoeningen (NMA), waaronder ALS en PPS wel hele bijzondere ziektebeelden zijn. (juli 2017)

Show-and-tell

Wij onderscheiden ons met name op het gebied van Postpolio syndroom (PPS) en Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS) . Verder de orthesiologie bij slappe parese en het Kinder spiercentrum.

Referentie van de laatste AIOS: “Tijdens mijn etalagestage heb ik in 3 maanden tijd veel specifieke kennis opgedaan over de instrumentele gangbeeldanalyse. Doordat ik meerdere keren per week gangbeeldanalyses beoordeelde en gerichte feedback kreeg kon ik aan het eind van mijn stage zelf een beleidsvoorstel doen. Op het technisch spreekuur kon ik het effect van de voorgeschreven voorziening evalueren. Naast de poliklinische spreekuren voor postpoliopatiënten, ALS en overige NMA, heb ik de mogelijkheid gekregen de etalagestage zelf vorm te geven. Zo heb ik meegekeken met een PRG (percutane radiologische gastrostomie) plaatsing, ben ik een dag op bezoek geweest bij het CTB (centrum voor thuisbeademing) in Utrecht, heb ik poli’s van de neuroloog bijgewoond en met diverse therapeuten mee kunnen kijken. Op deze manier heb ik veel kennis kunnen vergaren over de diverse aspecten van NMA en is deze stage voor mij een zeer waardevol onderdeel geweest van mijn opleiding!

Juli 2010, Desi Stokman-Meiland

Samenwerkende instellingen

Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC locatie AMC
Reade, centrum voor Revalidatie en Reumatologie

Sollicitatie en contact

Van de kandidaat verwachten wij enthousiasme, inzet, aantoonbare belangstelling en dat aan de opleidingseisen met betrekking tot wetenschap is voldaan met een publicatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met revalidatiearts dr. Fieke Koopman (020-5662111) of chef polikliniek/opleider dr. Herman Holtslag (06-24588688)
Uw sollicitatie kunt u sturen naar: s.koopman@amsterdamumc.nl of h.r.holtslag@amsterdamumc.nl

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm