Differentiatiestage Klinische farmacie Differentiatie Klinische Farmacologie binnen de opleiding tot ziekenhuisapotheker

Aanvang: 
01-09-2019
Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Binnen de differentiatie Klinische Farmacologie verwerft de AIOS Ziekenhuisfarmacie diepgaande kennis over farmacokinetiek (PK), farmacodynamiek (PD), geneesmiddelinteracties, polyfarmacie, therapeutic drug monitoring (TDM), bijwerkingen, toxicologie en geneesmiddelallergieën. Deze kennis wordt vervolgens toegepast bij complexe patiënten, bv. door middel van medicatiereviews bij patiënten met orgaanfunctiestoornissen, ouderen, kinderen of patiënten die kritisch ziek zijn. De AIOS leert bovendien geneesmiddelbeleid op te stellen en te implemeneteren, bv. via deelname aan de ZiekenhuisMedicatieCommissie. Verder verzorgt de AIOS Klinisch Farmacologisch onderwijs op bachelor, master en postacademisch niveau. Tot slot wordt kennis en ervaring opgedaan met de werkzaamheden van de Medisch Ethische Toetsings Commissie en wordt een klinisch farmacologisch wetenschappelijk onderzoeksproject uitgevoerd binnen 1 van de bestaande onderzoekslijnen.

 

Hoe ga ik leren?

Zie voor "Hoe ga ik leren" svp de Downloads.

Sollicitatie en contact

Nadere informatie en uitingen van interesse kunnen gezonden worden aan Ron Mathot, ziekenhuisapotheker en opleider klinische farmacologie: r.mathot@amsterdamumc.nl, tel 020-5663473 of Reinier van Hest, opleider ziekenhuisfarmacie: r.m.vanhest@amsterdamumc.nl, tel. 020-5667048

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm