Differentiatiestage Klinische farmacie Differentiatie Infectieziekten binnen de opleiding tot ziekenhuisapotheker

Aanvang: 
01-10-2019
Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Binnen de differentiatie Infectieziekten verwerft de AIOS Ziekenhuisfarmacie kennis over het diagnosticeren, behandelen en monitoren van de meest voorkomende infectieziekten. Diepgaande kennis wordt verworven over de farmacokinetiek/farmacodynamiek (PKPD) en therapeutic drug monitoring (TDM) van antibiotica, antimycotica en antivirale middelen. Deze kennis wordt vervolgens toegepast binnen complexe patiëntcasuïstiek (bv. IC Volwassenen, IC Kinderen, hematologie patiënten). De AIOS leert bovendien antibioticabeleid op te stellen (Antibiotica Commissie) en de implementatie en naleving ervan te monitoren (Antibiotic stewardship). Verder geeft de AIOS Onderwijs over de toepassing van antimicrobiële geneesmiddelen en voert een wetenschappelijk onderzoeksproject uit naar de PKPD en/of TDM van antimicrobiële geneesmiddelen.

 

Hoe ga ik leren?

Zie svp voor "hoe ga ik leren" de Downloads.

Sollicitatie en contact

Nadere informatie en uitingen van interesse kunnen gezonden worden aan Reinier van Hest, opleider ziekenhuisfarmacie: r.m.vanhest@amsterdamumc.nl, tel. 020-5667048

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm