Differentiatiestage Kinderneurologie Stage voor kinderartsen en neurologen in opleiding

Aanvang: 
12-10-2020
Duur: 
3 maanden
9 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De afdeling Kinderneurologie maakt onderdeel uit van het Emma Kinderziekenhuis; de afdeling Kindergeneeskunde van het AMC. Het Emma kinderziekenhuis beschikt over een kinder-IC, een neonatale IC, een polikliniek en een dagbehandelingsunit.Tijdens de stage zijn er verschillende stagewerkplekken mogelijk waarbij de taken zijn: klinische consulten op de afdelingen kindergeneeskunde, kinder-IC of neonatologie. Tijdens de gehele opleidingsduur doe je één of twee dagdelen polikliniek en doe je superspecialistische spreekuren (spina bifida, spasticiteitsspreekuur,  inflammatoire ziekten, wittestofziekten en neuromusculair). Als onderdeel van de stage is het mogelijk supervisiestaken te doen.

Naast onderstaande thema’s vormen tijdens de stage kinderneurologie de neurogenetische en neurometabole aandoeningen een specifiek thema.

Stagespecifieke thema’s zijn:

2.   Bewegingsstoornissen: spasticiteit, dyskinesie

3.   Cognitieve stoornissen: ontwikkelingsachterstand

4.   Epilepsie: epilepsiesyndromen, kortdurende wegrakingen en status epilepticus

6.   Neuro-oncologie: tumoren en neurocutane aandoeningen

7.   Neuromusculaire aandoeningen

8.   Infecties van het zenuwstelsel

9.   Neurotraumatologie

10. Hoofdpijn en aangezichtspijn: primaire hoofdpijnsyndromen en liquorcirculatiestoornissen

 

Hoe ga ik leren?

Leersituaties en opleidingsmiddelen zijn:

 • dagelijkse overdracht
 • supervisie en nabespreking klinische patiënten
 • consulten kinder IC en neonatologie
 • grote visite
 • patiëntgebonden besprekingen (o.a. radiologie, KNF, neurogenetica)
 • presentatie bij het jaarlijkse symposium van de NVKN
 • landelijk fellow-onderwijs 1x per 2 maanden
 • jaarlijkse teaching course van de European Pediatric Neurological Society EPNS.
 • boek Swaiman’s Pediatric Neurology
 • lokale protocollen en de landelijke richtlijnen
 • Biemond Cursussen NVN: kinderneurologische onderwerpen zijn geïntegreerd in de verschillende cursussen

Show-and-tell

De vakgroep kinderneurologie van het AUMC is sterk georiënteerd op onderzoek dat is samen gebracht in het Amsterdam Leukodystrophies Center. Er wordt onderzoek gedaan naar spasticiteit en spasticiteitsbehandeling en is er een sterke focus op de neonatale kinderneurologie.  Specialistische spreekuren zijn het neuromusculaire, neuro-inflammatoire en spina bifida spreekuur. Daarnaast is er een spreekuur waarop volwassen worden vervolgd die zich op de kinderleeftijd met een neurologische neurometabole ziekte hebben gepresenteerd.

Samenwerkende instellingen

Spaarne Gasthuis
OLVG

Video

Kracht van het spina team

Sollicitatie en contact

Schrijf een mail aan 

d.p.bakker@amsterdamumc.nl.

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm