Differentiatiestage Bewegingsstoornissen etalagestage bewegingstoornissen AMC

Aanvang: 
01-12-2016
Duur: 
3 maanden
6 maanden
9 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De afdeling neurologie van het AMC heeft de bewegingsstoornissen als speerpunt van klinische zorg en onderzoek. Tijdens de stage leert u systematisch een bewegingsstoornis patiënt te onderzoeken de fenomenologie correct te omschrijven. De volledige breedte van patiënten met bewegingsstoornissen wordt gezien op de poli: ziekte van Parkinson, parkinsonisme, dystonie, chorea, myoclonieën en ataxie.

Diepe hersenstimulatie (DBS) is een ingreep die in het AMC veel wordt toegepast; er vinden jaarlijks zo'n 130 operaties plaats. U wordt getrained in de poliklinische evaluatie, klinische screening, peri-operatieve begeleiding en het instellen van DBS na de operatie. Ook intrajenunale levodopa infusie (Duodopa) wordt veel toegepast als geavanceerde behandeling bij de ziekte van Parkinson.  In samenwerking met de klinische neurofysiologie zijn er wekelijks botuline-toxine spreekuren voor dystonie en worden o.a.  tremorregistraties en backaveraging EMG/EEG's uitgevoerd.

Omdat we in de een sterke samenwerking hebben met de neurologen van de lokatie VUmc, is een gecombineerde stage bewegingstoornissen op 2 lokaties ook mogelijk (bij langere stageduur, minimaal 6 maanden).

Voor uitgebreidere informatie kunt u terecht op:  https://rona.amsterdam/regionaal-opleiden/stages/

Hoe ga ik leren?

Een neuroloog ziet veel bewegingsstoornissen. Dat moet in je pakket basisvaardigheden zitten. Boven de 65 jaar is de prevalentie van Parkinson 1,5 procent; iedereen kent wel iemand met de ziekte van Parkinson. Als aios kom je hier in aanraking met de ziekte van Parkinson in een complexe fase. Die heeft veel verschillende facetten en is dus moeilijk: je hebt te maken met zowel motorische, cognitieve als psychische problemen en stoornissen in autonome functies. Evaluatie van DBS kandidaten en post-operatief management is een belangrijk onderdeel van ons werk. Maar ook dystonie, tremor en myoclonieën en ataxie zien wij volop op de poli. Bovendien werken we intensief samen met het VUmc. Een AIOS kan daarom in beide klinieken meelopen en alles zien.

In deze stage:

-  zie je poliklinisch patienten met beweginsstoornissen, veelal tweede meningen uit heel Nederland

- kan je vaardigheden opdoen met botuline toxine voor dystonie en speekselvloed

- leer je beweginhstoornissenonderzoek op de KNF (polymyografie, EEG-EMG, etc.) interpreteren

- Leer de hoe DBS werkt, wordt uitgevoerd en hoe je DBS instellingen moet aanpassen

Show-and-tell

  • Poli bewegingsstoornissen met 6 gespecialiseerde neurologen: Rob de Bie, Joke Dijk, Martijn Beudel, Hans Koelman, Fleur van Rootselaar en Vincent Odekerken
  • Botuline spreekuren
  • KNF bewegingsstoornissen onderzoek: tremorregistraties, coherentie-analyses, oogbewegingen
  • DBS spreekuren, klinische evaluaties en operaties. Vier gespecialiseerde DBS/Duodopa verpleegkundigen
  • Video besprekingen, MDO stereotactische behandelingen, poli-bespreking bewegingstoornissen

Samenwerkende instellingen

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Sollicitatie en contact

Dr. V.J.J. Odekerken, neuroloog: v.j.odekerken@amc.uva.nl

Academisch Medisch Centrum

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm