Differentiatiestage Allergologie/klinische immunologie Allergologie en Klinische Immunologie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Allergologie en klinische immunologie is een vakgebied waarbinnen de ontwikkelingen snel gaan, zowel op het gebied van (moleculaire) diagnostiek als behandeling (biologicals en small molecules). De patiëntenpopulatie is heel gevarieerd en omvat zowel jonge als oudere patiënten met veelal chronische aandoeningen met soms acute presentatie. De behoefte aan specialisten met allergologische expertise in Nederland overstijgt reeds de vraag en zal, gezien de voorspelde toename van allergologische aandoeningen en nieuwe mogelijkheden op diagnostisch en therapeutisch gebied, toenemen. Deze aspecten maken de allergologie en klinische immunologie tot een buitengewoon boeiend en aantrekkelijk specialisme.

De opleiding allergologie en klinische immunologie van het AMC bied je het volledige palet. Daarbij wordt de opleiding gekenmerkt door specifieke expertise op het gebied van geneesmiddelenovergevoeligheid en eosinofiele oesofagitis; vasculitis (vasculitis expertisecentrum AMC, www.vasculitisamsterdam.nl ) en systeemziekten (waaronder samenwerking binnen het Amsterdam Rheumatology & immunology Center (ARiC); primaire immuundeficienties (Centrum voor Immuundeficienties Amsterdam, CIDA, http://cida.nl/over-cida) en transplantatie-immunologie.

De volledige beschrijving van de differentiatie zoals geformuleerd door de NIV vind je alhier: http://www.internisten.nl/uploads/Uy/Ad/UyAd3p8ZOmyka9lHmgSQQA/Nieuw-aandachtsgebied-allergologie-klinische-immunologie-DEF.pdf

Hoe ga ik leren?

De opleiding Allergologie en Klinische Immunologie binnen het Amsterdam UMC is gelokaliseerd op locatie AMC en strekt zich uit over verschillende (onder)afdelingen, waarbij je door het horizontale karakter van het vakgebied wordt opgeleid door een breed team van inhoudelijke experts. Het opleidingteam bestaat uit 4 stafleden, in nauwe samenwerking met 2 medisch immunologen. Op de polikliniek werk je op ziektespecifieke poliklinieken systeemziekten, vasculitis, angio-oedeem, immuundeficiënties, immuno-nefrologie en transplantatie-nefrologie. Allergologische kennis doe je op op de polikliniek allergologie en door het verrichten van allergologische functietesten en desensitisaties. De laboratoriumdiagnostiek, welke een centale plaats inneemt binnen het vakgebied, is optimaal geïntegreerd in de patiëntenzorg en inhoudelijke expertise doe je op middels een stage laboratoriumdiagnostiek op het Laboratorium Medische Immunologie en Laboratorium voor Speciële Technieken binnen het Amsterdam UMC en Sanquin. Daarnaast volg je gedurende 2-4 weken een stage binnen de afdelingen KNO en Dermatologie. Je participeert in multidisciplinaire patiëntbesprekingen, waarbij je overlegt met diverse collega’s, waaronder medisch immunologen, kinderartsen (immuundeficiënties), reumatologen en orgaanspecialisten (longartsen, neurologen, dermatologen, KNO- en oogartsen). Tijdens je opleiding participeer je in de ontwikkeling en evaluatie van diagnostische en therapeutische protocollen. Onderzoeksprogramma’s gerelateerd aan de differentiatie zijn ondergebracht binnen het onderzoeksspeerpunt Infectie en Immuniteit van het Amsterdam UMC.

Sollicitatie en contact

Dr. A.E. (Liesbeth) Hak (opleider), internist - klinisch immunoloog - allergoloog

Amsterdam Universitair Medische Centra, locatie AMC

Afdeling Klinische Immunologie en Reumatologie, D3-320

Meibergdreef 9​, 1105 AZ Amsterdam

Tel: +31-20-5667765

Fax: +31-20-6919658

e-mail: a.e.hak@amsterdamumc.nl

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm