Differentiatiestage Acute geneeskunde Acute Geneeskunde

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De opleiding in het OLVG en in het AMC biedt AIOS de kans om zich zowel in de breedte als in de diepte van de Acute Interne Geneeskunde te bekwamen.
Het OLVG heeft al jaren een voortrekkersrol in de ontwikkeling van de Acute Geneeskunde. Het OLVG heeft een groot aanbod aan presentaties die typisch tot het terrein van de Acute Internist behoren, waarbij een accent ligt op intoxicaties, infectieziekten en pijnbestrijding.
Het AMC is traditioneel sterk in onderzoek en biedt kans tot verdieping op o.a. het terrein van infectieziekten, tropische ziekten, vasculaire calamiteiten, spoedechografie, farmacologie/toxicologie en psychiatrie. 
Uiteraard wordt in de opleiding in AMC-OLVG ook aandacht besteed aan training in ALS en rampenopvang, o.a. door deelname aan HAZMAT en HMIMS trainingen.

De opleiding Acute Geneeskunde wordt door OLVG en AMC in gezamenlijkheid verzorgd.
Opleider OLVG:  drs. W.E.M. (Ineke) Schouten
Opleider AMC: dr. F. (Frits) Holleman

In het OLVG houden 3 internisten zich actief met de Acute Geneeskunde bezig, in het AMC 4 internisten. Er is (nog) geen aparte vakgroep Acute Geneeskunde.
Door de aard van het vak zijn er samenwerkingsverbanden met veel andere stageverleners, o.a.  de VZA, de psychiatrie, de Acute Radiologie. Stages worden in goed overleg met alle betrokkenen door de opleiders ingepland. Na (en indien nodig tijdens) elke stage vindt een formeel evaluatiegesprek plaats met de stageverlener èn met de opleider. 
De differentiatiestage Acute Geneeskunde maakt deel uit van de  Opleiding Interne Geneeskunde AMC.  Binnen dit kader wordt dagelijks een rapport gehouden waar alle opgenomen patiënten worden besproken en waar vertegenwoordigers van alle onderafdelingen aanwezig zijn. Ook is altijd een MDL arts en een reumatoloog aanwezig. Aansluitend aan het rapport zijn er onderwijsmomenten. Er is wekelijks een acute bespreking en er is een toxicologiebespreking.
Er is in AMC en OLVG veel aandacht voor kwaliteitsbeleid. In 2010 werd voor het eerst een D-RECT test uitgezet om het opleidingsklimaat te evalueren. Sinds enkele jaren wordt een SET-Q test gedaan waarbij AIOS feedback kunnen geven over hun supervisoren. De afdeling Interne Geneeskunde participeert in de interne kwaliteitsvisitaties met goede resultaten. Maandelijks is er een complicatiebespreking. Tevens is er maandelijks een “In retrospectie bespreking” waar zaken die in de kliniek niet goed zijn verlopen en fouten die zijn gemaakt worden besproken. In het OLVG zijn 2 wekelijkse Acute Geneeskunde besprekingen, waarin aandacht voor een uitgewerkt vraagstuk, casuistiek, logistiek en complicaties. Recent is zowel de opleiding als de differentiatiestage gevisiteerd; dit is uitstekend verlopen.
Al enkele jaren worden KPB’s afgenomen. Er worden stage-introductiegesprekken gevoerd. Voortgangsgesprekken vinden altijd tijdig plaats waarbij gebruik gemaakt wordt van competentieformulieren en een zelfreflectieformulier. KPB’s spelen een belangrijke rol bij deze voortgangsgesprekken. De AIOS zijn verplicht een portfolio bij te houden en worden hier regelmatig op gecontroleerd. Per 1 januari 2011 is gestart met CAT/CAL’s.  Maandelijks worden er onderwijsdagen georganiseerd, de zogenaamde Snapperdagen.

Samenwerkende instellingen

OLVG

Sollicitatie en contact

De opleiding is recent gestart en in 2016 gevisiteerd. Wij zijn op zoek naar enthousiaste AIOS die het vakgebied willen helpen uitdragen.
Er is 1 opleidingsplaats per jaar. De sollicitant dient de verplichte onderdelen van de opleiding Inwendige Geneeskunde voltooid te hebben.
Sollicitaties te richten aan de opleider AMC, dr. F. Holleman, AMC, F4-112, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam (f.holleman@amc.nl)

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm