Niet-invasieve beeldvormende cardiologie Verdieping in de niet invasieve cardiale beeldvorming middels CT, MRI, nucleaire technieken en echocardiografie

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

  • Trans thoracale echocardiografie (bekwaamheidsniveau 2B)
  • Trans oesophageale echocardiografie (bekwaamheidsniveau 2B)
  • Cardiale CT (bekwaamheidsniveau 2A/B)
  • Cardiale MRI (bekwaamheidsniveau 2A/B)
  • Nucleaire cardiale beeldvorming (bekwaamheidsniveau 2B)
  • Voorbereiden van en deelname aan de wekelijkse radiologiebespreking (CT en MRI)
  • Voorbereiden van en deelname aan de maandelijkse cardio-nucleaire bespreking (PET en SPECT)
  • Deelname aan de echocardiografische begeleiding van percutane klepinterventies (aorta-, mitralis- en tricuspidalisklep)
  • Deelname aan de echocardiografische begeleiding van de thoraxchirurgische klepinterventies
  • Deelname aan de hartteam en endocarditisteam besprekingen.

 

Hoe ga ik leren?

De afdelingen cardiologie en cardio-thoracale chirurgie van het Amphia kenmerken zich door het aanbod van uitstekende cardiologische zorg in de volle breedte. Van de poliklinsche zorg voor patienten met aangeboren hartafwijkingen (GUCH) tot en met vooruitstrevende percutane of thoraxchirugische klepinterventies in de kliniek. Al deze zorg vraagt om niet-invasieve cardiale diagnostiek van het hoogste niveau. Kortom, een uitstekende leeromgeving voor de AIOS cardiologie met specifieke interesse in dit deelspecialisme.

 

Show-and-tell

“Tijdens mijn B-jaar cardiologie heb ik zeer veel ervaring kunnen opdoen met de praktische uitvoering en interpretatie van niet invasieve cardiale beeldvorming.”

“Het is een zeer dynamische afdeling met een uitstekende, laagdrempelige begeleiding.”

“Tijdens scholingen en informeel contact met mede-AIOS werd duidelijk dat mijn kennisniveau bovengemiddeld was na een beelvormingsstage van drie maanden in het Amphia.” 

Sollicitatie en contact

Dr. J. Schaap, cardioloog
Amphia ziekenhuis
Postbus 90158, 4800 RK Breda
T 076 595 5593
E jschaap@amphia.nl

 

Amphia Ziekenhuis

Het opleiden van medewerkers is in handen van de Amphia Academie. Het Amphia Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis pur sang. Om nu en in de toekomst topklinische zorg te kunnen bieden, besteedt Amphia veel aandacht aan deskundigheidsbevordering en het opleiden van medewerkers.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Amphia Ziekenhuis
Molengracht 21
4818 CK Breda

tel.: 076 595 5000
website: https://www.amphia.nl/