Invasieve cardiologie Verdieping hartkatheterisatie en invasieve cardiologie

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

  • Coronairangiografie
  • Invasieve rechtsdrukmeting
  • Introductie in percutane coronaire interventie, FFR meting en invasieve beeldvorming.
  • Deelname aan hartteam en patiëntenbesprekingen waardoor ervaring wordt opgedaan betreffende patientenselectie en therapeutische mogelijkheden bij coronairlijden en kleplijden.

Hoe ga ik leren?

In een ambitieus, hecht team van interventiecardiologen wordt getracht de AIOS optimaal te begeleiden op het cathlab. Er wordt vooraf een “plan van aanpak” opgesteld waarbinnen de AIOS stapsgewijs kennismaakt met de interventiecardiologie.

Show-and-tell

"Tijdens mijn B-jaar cardiologie heb ik zeer veel ervaring kunnen opdoen op het cathlab van het Amphia ziekenhuis. Het is een zeer dynamische afdeling met een uitstekende, laagdrempelige begeleiding. Door het hoge volume op het cathlab komen alle facetten van de interventiecardiologie ruimschoots aan bod waardoor ik een uitstekende basis heb opgebouwd."

Sollicitatie en contact

Dr. BJL Van den Branden, interventiecardioloog
Amphia ziekenhuis
Postbus 90158, 4800 RK Breda
T 076 595 4101
E bvandenbranden@amphia.nl

 

Amphia Ziekenhuis

Het opleiden van medewerkers is in handen van de Amphia Academie. Het Amphia Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis pur sang. Om nu en in de toekomst topklinische zorg te kunnen bieden, besteedt Amphia veel aandacht aan deskundigheidsbevordering en het opleiden van medewerkers.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Amphia Ziekenhuis
Molengracht 21
4818 CK Breda

tel.: 076 595 5000
website: https://www.amphia.nl/