Differentiatiestage Oncologie Oncologische chirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Amphia Ziekenhuis is met een adherentie van meer dan 400.000 mensen een van de grootste ziekenhuizen van Nederland. Door het grote aanbod kunnen we bijna alle zeldamere oncologische aandoeningen in eigen huis blijven behandelen. Zo zijn we regionaal centrum voor lever- en pancreaschirurgie. Van andere minder frequent voorkomende aandoeningen zoals maagkanker, klierdissecties voor melanoom, schildklierpathologie zien we voldoende om de differentiant hier gedegen in te scholen. Jaarlijks worden meer dan 400 nieuwe patienten met mammacarcinoom en meer dan 200 met colorectaal carcinoom behandeld: voor de differentiant mogelijkheden te over om zich te bekwamen in de finesses van diagnostiek en behandeling. In het Amphia is een grote en ambitieuze afdeling longchirugie. Indien de differentiant dat wenst kan een deel van de aandacht in deze richting gaan. Tenslotte, Het Amphia Ziekenhuis heeft oncologie tot speerpunt verheven. Er bestaat een goede infrastructuur rondom de oncologische patiënt met multidisciplinaire zorgpaden voor bijna elke oncologische aandoening. De differentiant zal zich omringd voelen door een ambitieus team van behandelaars.

Naast de oncologische chirurgie in engere zin kan de differentiant ook ruime ervaring opdoen binnen de long en GE-chirurgie, met aandacht voor de minimaal invasieve technieken.

Sollicitatie en contact

Dr J.H. Wijsman (opleider oncologie) of dr L. van der Laan (opleider)
Amphia Ziekenhuis
Molengracht 21
4818 CK Breda
jwijsman@amphia.nl
076-5951145

Amphia Ziekenhuis

Het opleiden van medewerkers is in handen van de Amphia Academie. Het Amphia Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis pur sang. Om nu en in de toekomst topklinische zorg te kunnen bieden, besteedt Amphia veel aandacht aan deskundigheidsbevordering en het opleiden van medewerkers.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Amphia Ziekenhuis
Molengracht 21
4818 CK Breda

tel.: 076 595 5000
website: https://www.amphia.nl/