Differentiatiestage Gastro-intestinale chirurgie Gastro-intestinale chirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Amphia is het grootste Ziekhuis in Nederland voor de behandeling van colorectale aandoeningen. Per jaar worden bijna 500 colorectale operaties uitgevoerd waarvan een groot gedeelte laparoscopisch.  
Tevens zal de differentiant betrokken worden bij de behandeling van levertumoren en maligne en benigne afwijkingen van het pancreas. De differentiatie gastro intestinale chirurgie vindt plaats in goede samenwerking met de MDL artsen en internisten.

De assistent zal participeren in lever en Whipple operaties. Ook behoort het doen van coloscopieën en proctoscopieën tot deze stage. Evaluatie vindt iedere 3 maanden plaats.

Sollicitatie en contact

dr. A.M. Rijken (GE opleider) of dr. L. van der Laan (opleider)
Molengracht 21
4818 CK Breda
arijken@amphia.nl
lvanderlaan@amphia.nl
076-5954033

Amphia Ziekenhuis

Het opleiden van medewerkers is in handen van de Amphia Academie. Het Amphia Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis pur sang. Om nu en in de toekomst topklinische zorg te kunnen bieden, besteedt Amphia veel aandacht aan deskundigheidsbevordering en het opleiden van medewerkers.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Amphia Ziekenhuis
Molengracht 21
4818 CK Breda

tel.: 076 595 5000
website: https://www.amphia.nl/