Differentiatiestage Endo-urologie en complexe steenbehandeling Amphia

Aanvang: 
09-09-2019
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De AIOS neemt in de volle breedte kennis van diagnostiek en behandeling van stenen in lage- en hoge urinewegen. Daarnaast zal de AIOS zich bekwamen in de urologische behandeling van tumoren in het verzamelsysteem van lage- en hoge urinewegen, waarbij een grote rol voor de laser is weggelegd. Van de AIOS wordt een zelfstandige en proactieve houding verwacht binnen het urologisch team.

Hoe ga ik leren?

Recidiverende dan wel complexe steenpatiënten worden door AIOS gezien. AIOS is ook gedurende de differentiatiestage aanspreekpunt voor deze materie, onder de benodigde supervisie van een uroloog. De interventieradioloog kan de AIOS leren nefrostomiekatheters te plaatsen. Voor de urologische behandeling van stenen is het hele arsenaal aanwezig zoals ESWL, rigide en flexibele URS, PNL (ook extra lange set en miniperc) en de laser. Bij PNL wordt de nier zelf aangeprikt door de urologen.

Doel van differentiatie stage
Aan het einde van de stage zal de AIOS de meeste ingrepen zelfstandig uit kunnen voeren of eventueel onder beperkte supervisie zoals bij complexe casuïstiek of PNL.

Show-and-tell

Het Amphia Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis met een adherentie van meer dan 400.000 patiënten. Per jaar worden 80 PNL (40 in het Amphia, 40 in het Bravis) verricht, 150 URS en 200 TURP. Er zijn 7 urologen, 2 – 3 AIOS en 2 – 3 ANIOS.

Daarnaast is Amphia een ziekenhuis met verschillende mogelijkheden tot het doen van wetenschappelijk onderzoek, het volgen van extra trainingen/workshops en discipline overstijgend onderwijs. Er is een actieve arts assistenten vereniging en een centrale opleidingscommissie die de kwaliteit van de opleidingen bewaakt.

Sollicitatie en contact

Deric van der Schoot, opleider Urologie of stagebegeleider Hans Broos.

Amphia Ziekenhuis

Het opleiden van medewerkers is in handen van de Amphia Academie. Het Amphia Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis pur sang. Om nu en in de toekomst topklinische zorg te kunnen bieden, besteedt Amphia veel aandacht aan deskundigheidsbevordering en het opleiden van medewerkers.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Amphia Ziekenhuis
Molengracht 21
4818 CK Breda

tel.: 076 595 5000
website: https://www.amphia.nl/