Differentiatiestage Polikliniek kindergeneeskunde

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Amphia Ziekenhuis verzorgt het niet-universitaire deel van de opleiding kindergeneeskunde in samenwerking met de universitaire opleiding in Rotterdam. De laatste visitatie werd met goed gevolg afgelegd in maart 2010. De opleiding is ingericht volgende nieuwe moderniseringseisen; er is een regionaal en lokaal opleidingsplan. De arts-assistenten zijn in het bezit van een digitaal portfolio (E-pass).

De vakgroep kindergeneeskunde bestaat uit 14 kinderartsen (12.6 fte) met ieder een eigen subspecialisme of aandachtsgebied. Arts-assistenten zijn werkzaam op de kinderafdeling (afdeling boxen en zalenafdeling), op de wiegenafdeling (gecombineerd met opvang op de verloskamers en kraamafdeling), couveuze-afdeling (inclusief postIC-HC afdeling)en polikliniek.

Arts-assistenten zijn actief betrokken bij de opleiding. Introductie- en voortgangsgesprekken worden regelmatig gevoerd, er wordten KPB’s gegeven en er is aandacht voor scholing, ook  in andere compenties dan het medisch handelen.

Het ziekenhuis beschikt over een leerhuis, de Amphia Academie. De arts-assistenten wordt de mogelijkheid geboden cursussen te volgen georganiseerd door de Amphia Academie en door de Brabant Medical School. Binnen de vakgroep worden APLS en NLS trainingen gegeven. Bewaking van het opleidingsklimaat gebeurt vanuit een actieve Centrale Opleidingscommissie in samenwerking met de Amphia Academie. Jaarlijks wordt de D-rect vragenlijst uitgezet.
Binnen het ziekenhuis is een vertrouwenspersoon voor arts-assistenten. Binnen de vakgroep kindergeneeskunde wordt gestimuleerd dat elke arts-assistent een mentor heeft.

De opleider, Mw. Dr. A.A.P.H. Vaessen-Verberne en de waarnemend opleider Dr. R.H.T. van Beek zijn verantwoordelijk voor de opleiding binnen het specialisme.

Sollicitatie en contact

Informatie kan worden ingewonnen bij de stagebegeleider:
Mw. Dr. A.A.P.H. Vaessen-Verberne, kinderarts-pulmonoloog, opleider
Amphia Ziekenhuis
Postbus 90157
4800 RL Breda
Tel.  076-5951539
e-mail: avaessen-verberne@amphia.nl

Sollicitaties kunnen aan bovenstaand adres worden gericht.

Amphia Ziekenhuis

Het opleiden van medewerkers is in handen van de Amphia Academie. Het Amphia Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis pur sang. Om nu en in de toekomst topklinische zorg te kunnen bieden, besteedt Amphia veel aandacht aan deskundigheidsbevordering en het opleiden van medewerkers.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Amphia Ziekenhuis
Molengracht 21
4818 CK Breda

tel.: 076 595 5000
website: https://www.amphia.nl/