Volwassenpsychiatrie Complexe traumatisering

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het betreft leren van diagnostiek en behandelen van volwassen patiënten die lijden onder de gevolgen van ernstige traumatisering in de vroege kindertijd (voor het 8e levensjaar).

 

Het TRTC (Top Referent Trauma Centrum)  is gehuisvest in Utrecht, lokatie Lunetten. Het betreft een voltijdsstage in het aandachtsgebied volwassenenpsychiatrie. In overleg is het mogelijk 1 dag per week stage te lopen op een andere afdeling binnen Brinkveld of Altrecht Polikliniek locatie Zeist.

Sollicitatie en contact

Informatie over de stage en opleiding:

Opleider: Prof. dr. A.W. Braam

Plaatsvervangend opleider: mw. dr. E.J. Regeer

secretariaat A-opleiding: Mw R. Vos, Lange Nieuwstraat 119, 3512 PG Utrecht, telefoon 030-2308614

 

Altrecht GGZ

Altrecht heeft verschillende gespecialiseerde afdelingen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Gespecialiseerd in een bepaalde psychiatrische ziekte, in een leeftijdsgroep of daar juist een combinatie van. Daarnaast heeft Altrecht een aantal poliklinieken verspreid over de regio.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Altrecht GGZ
Lange Nieuwstraat 119
3512PG Utrecht

tel.: 030 230 86 14
website: http://www.altrecht.nl/