Volwassenpsychiatrie Bipolaire stoornissen

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De afdeling Bipolair van Altrecht is een TOPGGz afdeling gespecialiseerd in de diagnostiek en ambulante behandeling van patiënten met een bipolaire spectrumstoornis. In deze stage is veel aandacht voor de diagnostiek naar de bipolaire stoornis en de afgrenzing met andere stoornissen als persoonlijkheidsproblematiek, ADHD en de schizoaffectieve stoornis. De nadruk ligt op het zelfstandig doen van intakes en adviesgesprekken waarna je de patient die in zorg blijft op onze afdeling gedurende de tijd van de stage zelf behandelt.
Bij een vastgestelde bipolaire stoornis ligt de nadruk op farmacotherapie, psycho-educatie en zelfmanagement.
Daarnaast is er een uitgebreid groepenaanbod: groepspsycho-educatie, cognitieve gedragstherapiegroep, begeleide lotgenotengroep, sociaal ritme therapie in groepsverband, leefstijlgroep en runninggroep. AIOS kunnen participeren in het groepsaanbod, psychotherapie geven en participeren in wetenschappelijk onderzoek.

De poliklinische stage op de afdeling Altrecht Bipolair is een halftijdsstage en wordt gecombineerd met de stage consultatieve psychiatrie in het Diakonessenziekenhuis te Utrecht.

Het is ook mogelijk de stage voltijds te volgen tijdens de specialistatie in het aandachtsgebied volwassenpsychiatrie.

Sollicitatie en contact

Informatie over de stage:
mw. dr. E.J. Regeer, psychiater Altrecht Bipolair en plaatsvervangend opleider.
ALtrecht GGZ, afdeling Altrecht Bipolair, Lange Nieuwstraat 119, 3512 PG Utrecht, telefoon 030-2308600

Informatie over de opleiding:
Opleider: Prof. dr. A.W. Braam
Plaatsvervangend opleider: mw. dr. E.J. Regeer
secretariaat A-opleiding: Mw R. Vos, Lange Nieuwstraat 119, 3512 PG Utrecht, telefoon 030-2308614

Altrecht GGZ

Altrecht heeft verschillende gespecialiseerde afdelingen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Gespecialiseerd in een bepaalde psychiatrische ziekte, in een leeftijdsgroep of daar juist een combinatie van. Daarnaast heeft Altrecht een aantal poliklinieken verspreid over de regio.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Altrecht GGZ
Lange Nieuwstraat 119
3512PG Utrecht

tel.: 030 230 86 14
website: http://www.altrecht.nl/