Jeugdpsychiatrie (dag) klinische kinder- en jeugdpsychiatrie Rintveld Eetstoornissen bij kinderen en adolescenten

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Rintveld is een gespecialiseerd centrum voor de behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met een eetstoornis. Rintveld fungeert op het gebied van eetstoornissen als expertisecentrum. Er wordt samengewerkt met nationale en internationale partners op het gebied van de behandeling van eetstoornissen. Naast patiëntenzorg houden we ons ook bezig met wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding. Rintveld wil zich onderscheiden door een professioneel en plezierig werkklimaat, met ruimte voor ambitie en innovatie. Rintveld is houder van het TOPGGz Keurmerk.

In deze stage is veel aandacht voor de systeemgerichte en ontwikkelingsgerichte behandeling van eetstoornissen bij kinderen en jongeren. Daarnaast is er aandacht voor diagnostiek van verschillende eetstoornissen, veel voorkomende comorbiditeit en somatische gevolgen.  Als AIOS vervul je taken bij de diagnostiek en behandeling van patiënten. De AIOS is voor het grootste deel werkzaam in onze kliniek voor  jeugdige patiënten (10-18 jaar). De AIOS stelt een behandelplan op en draagt zorg voor de uitvoering hiervan. Hierbij werk je onder supervisie van de kinder- en jeugdpsychiater in een multidisciplinair team samen met een GZ psycholoog, systeemtherapeut, verpleegkundigen, dietiste, psychomotore therapeut en docenten van de school. Het werken in een kliniek maakt het goed mogelijk ook beleidspsychiatrische aspecten als leerdoel mee te nemen in deze differentiatiestage. Daarnaast neemt de AIOS wekelijks deel aan intakes van nieuw aangemelde patiënten.

Tijdens deze stage ben je werkzaam bij Rintveld Eetstoornissen van Altrecht GGZ met daarnaast ruimte voor het volgen van onderwijs behorende bij de differentiatie Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Sollicitatie en contact

Informatie over de stage:

mw. Prof. Dr. A.A. van Elburg, kinder- en jeugdpsychiater en medisch manager Rintveld eetstoornissen

Altrecht Eetstoornissen Rintveld

Wenshoek 4

3705 WE Zeist

030-6965477

 

Informatie over de opleiding:

Opleider: Prof. dr. A.W. Braam

Plaatsvervanged opleider: Dr. E.J. Regeer

secretariaat A-opleiding: Mw R. Vos, Lange Nieuwstraat 119, 3512 PG Utrecht, telefoon 030-2308614

Altrecht GGZ

Altrecht heeft verschillende gespecialiseerde afdelingen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Gespecialiseerd in een bepaalde psychiatrische ziekte, in een leeftijdsgroep of daar juist een combinatie van. Daarnaast heeft Altrecht een aantal poliklinieken verspreid over de regio.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Altrecht GGZ
Lange Nieuwstraat 119
3512PG Utrecht

tel.: 030 230 86 14
website: http://www.altrecht.nl/