Jeugdpsychiatrie Ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie Kinder- en jeugdpsychiatrie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het betreft een poliklinische stage bij Altrecht, een perifere GGZ instelling, voor het aandachtsgebied in de opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater of voor de basisopleiding tot psychiater.

Divisie jeugd van Altrecht bestaat uit vier regioteams, te weten:

  • Utrecht stad
  • Lekstroom
  • Utrecht west
  • Zuidoost

De stage kan gelopen worden in een van deze regioteams. Iedere regio heeft een multidisciplinair team waarin een stage kinder- en jeugdpsychiatrie kan worden gedaan. Er worden kinderen en jongeren gezien in de leeftijd van 6 tot 18 jaar met ADHD, gedragsstoornissen, autisme, stemming- en angstklachten en trauma al dan niet met co-morbiditeit. Bij de diagnostiek en behandeling wordt ook het systeem betrokken en is er aandacht voor het tweede en derde milieu.

Daarnaast zijn er bovenregionaal georganiseerde behandelingen, te weten team het Jonge Kind (- 9 maanden tot 6 jaar) deeltijden autisme, DGT en PMT.

Binnen de divisie behandelen  we geen eetstoornissen. Hiervoor kunnen jongeren terecht bij de afdeling Rintveld. We zien  sporadisch jongeren met een psychose of bipolaire stoornis. Voor aanvullende diagnostiek daarvan werken we nauw samen  met het high risk spreekuur van het UMC Utrecht en een afdeling binnen Altrecht, ABC.

Sollicitatie en contact

Informatie over de stage:
Mw. drs. M. den Oudsten, kinder- en jeugspsychiater en inhoudelijk leidinggevende, telefoon 030-2809311

Informatie over de opleiding:
Opleider: Prof. dr. A.W. Braam
Plaatsvervangend opleider: Mw. dr. E.J. Regeer
Secretariaat A-opleiding: Mw R. Vos, Lange Nieuwstraat 119, 3512 PG Utrecht, telefoon 030-2308614

Altrecht GGZ

Altrecht heeft verschillende gespecialiseerde afdelingen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Gespecialiseerd in een bepaalde psychiatrische ziekte, in een leeftijdsgroep of daar juist een combinatie van. Daarnaast heeft Altrecht een aantal poliklinieken verspreid over de regio.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Altrecht GGZ
Lange Nieuwstraat 119
3512PG Utrecht

tel.: 030 230 86 14
website: http://www.altrecht.nl/